Aż 9 mln Polaków ma wątpliwości, do którego pojemnika wrzucać kartony po mleku i sokach – wykazują badania TNS Polska przeprowadzone na zlecenie Fundacji ProKarton [INFOGRAFIKA].

Już od prawie dwóch lat w Polsce obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Tak zwana „ustawa śmieciowa” pozytywnie wpłynęła na nawyki Polaków – chętniej i częściej segregują odpady opakowaniowe. Jednak z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Fundacji ProKarton wynika, że więcej niż co piąty Polak nie segreguje odpadów, a 28 proc. ankietowanych nie wie, do jakiego pojemnika wrzucać zużyte kartony po mleku i sokach.

Brak pojemników czy zwykłe lenistwo?

Eko lokator Toruń

Autorzy badania sprawdzili, dlaczego więcej niż jedna czwarta z nas nie segreguje kartonów do płynnej żywności. Jako jedną z głównych przyczyn  badani wymieniali brak dobrej infrastruktury – 28 proc. odpowiada, że w ich najbliższej okolicy nie ma odpowiednich pojemników do selektywnej zbiórki, 22 proc. mówi, że w ich domu nie ma miejsca na segregację, 18 proc. nie chce się tego robić, a 17 proc. respondentów nie segreguje, bo nie wierzy w sprawność systemu zagospodarowania odpadów. Ponadto, spośród osób, które nie prowadzą regularnej segregacji, 13 proc. nigdy nie słyszało o recyklingu kartonów po mleku i sokach, a kolejne 13 proc. nie ma pojęcia, do którego pojemnika wrzucać takie kartony. To pokazuje, że z jednej strony większość Polaków widzi potrzebę stworzenia lepiej zorganizowanej infrastruktury, zaś z drugiej niezbędna jest właściwa i systematyczna edukacja ekologiczna.

Co zachęca Polaków do segregacji?

Tym, co mogłoby przekonać badanych do segregacji kartonów po mleku i sokach, jest przede wszystkim zapewnienie łatwego dostępu do pojemników do selektywnej zbiórki (33 proc.), posiadanie odpowiednich pojemników w domu (23 proc.), pewność, że system zarządzania odpadami działa rzetelnie (22 proc.) oraz instrukcja, która w prosty sposób wyjaśniałaby zasady segregacji (14 proc.).

Blisko jedna piąta osób, które nie segregują kartonów do płynnej żywności (18 proc.), deklaruje, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany przyzwyczajeń i rozpoczęcia segregacji kartonów.

Kto ma edukować?

Badacze zapytali, kto zdaniem respondentów powinien odpowiadać za edukację dotyczącą właściwej segregacji kartonów. Dla 23 proc. Polaków to zadanie należy do władz samorządowych (miasta, gminy, województwa). Według 15 proc. edukacja na ten temat powinna przebiegać przede wszystkim w szkole, zaś 13 proc. respondentów odpowiedziało, że odpowiedzialność za nią ponoszą media.

Wyniki badania podsumowuje Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton – Choć coraz więcej Polaków regularnie segreguje kartony po mleku i sokach z uzyskanych odpowiedzi wynika, że największym wyzwaniem pozostaje nadal dostęp do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, których często brakuje w najbliższej okolicy. Bardzo potrzebna jest też szersza edukacja społeczna na temat problematyki zagospodarowania odpadów. Polacy chcą otrzymywać proste i czytelne instrukcje, które wyjaśnią im, gdzie wrzucać poszczególne frakcje odpadów opakowaniowych.

Przypominamy – zużyte kartony po mleku i sokach (najlepiej czyste, suche i niezatłuszczone) według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. należy wrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady z plastiku, czyli tych w kolorze żółtym (system wielopojemnikowy) lub do pojemników oznaczonych napisem “Surowce wtórne” (system dwupojemnikowy). Władze gminy mogą też jednak postanowić, że opakowania tego typu należy wyrzucać do pojemników niebieskich (z napisem “Papier”).

infografika

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

8 Komentarze

  1. Smutne, że duża część obywateli zasłaniając się brakiem możliwości segregowania nie segreguje wytwarzanych przez siebiue odpadów. Uznaje, że skoro łaskawie wrzucają swoje śmieci do pojemników na zmieszane odpady to samorząd powinien zapewnić ich odbiór i segregacje. Kiedy wszczyscy zrozumieją, że dbają o swój interes. Segregowanie odpadów u źródła to najtańsze rozwiązanie na zmniejszenie odpadów kierowanych na składowisko i uzyskanie dobrej jakości surowców wtórnych kierowanych do recyklingu

Skomentuj