Kompleksowa oferta ekologicznych trendów oraz technologicznych nowości dla branży ochrony klimatu, ale także różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe, będzie zaprezentowana podczas poznańskich targów POLECO.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to prezentacja rozwiązań dla samorządów oraz przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu.

– Oprócz kompleksowej oferty z zakresu ochrony klimatu i środowiska, zrównoważonego rozwoju, techniki komunalnej, gospodarki wodno-ściekowej prezentowane będą najnowsze rozwiązania dla smart city i energooszczędne technologie – mówi Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO.

Odwiedzający targi mają również możliwość zapoznania się z ofertą urządzeń i systemów służących zachowaniu czystości w przestrzeniach miejskich oraz gminach.

– Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców – to niektóre z rozwiązań przyjętych przez rząd w projekcie noweli ustawy o odpadach. Miniony rok to także kilka innych istotnych zmian w polskim prawodawstwie m. in.: Polski Ład czy Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Jak wpłyną one na inwestycje w samorządach, przedsiębiorstwach czy gospodarce komunalnej? Odpowiedzi poszukamy razem z wystawcami i zwiedzającymi targi POLECO – dodaje P. Pietrzak.

Produkty wyznaczające trendy

Tradycyjnie, jeszcze przed rozpoczęciem targów POLECO, przyznane zostały Złote Medale MTP – wyróżnienie przyznawane produktom, usługom i rozwiązaniom, które charakteryzują się najwyższą jakością zastosowanych materiałów, innowacyjnych rozwiązań czy też wytworzone w oparciu o najnowszej klasy technologie dostępne na rynku.

Laureatami jednej z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych nagród targowych w kraju zostały następujące produkty:

  • Belownica pionowa HSM V-Press 860 TimeSave (HSM Polska),
  • Mobilny przesiewacz gwiaździsty Terra Select S 60 (Eggersmann GmbH / AGREX–ECO),
  • Mobilny Rozdrabniacz Wolnoobrotowy PRONAR MRW 2.75h (Pronar),
  • Rozrywarka worka RW 13-30 (Protechnika),
  • Śmieciarka MEDIUM X4 z wrzutnikiem 2301 na podwoziu elektrycznym (Ekocel),
  • TEUTON Z50 – Mobilny jednowałowy rozdrabniacz wstępny (Eggersmann GmbH / AGREX–ECO),
  • Zamiatarka VIAJET o napędzie wodorowym (FAUN Viatec / EKOCEL).

Nowości wystawiennicze

Nowe produkty stanowią jedną z największych atrakcji dla gości targowych. W tym roku swoje nowości zaprezentują m. in. firmy: UNTHA Polska, HSM Polska, T4B EKOTECHNOLOGIE, Eko MiLPAP oraz ARBENA.

Belownica V-Press 860 TimeSave firmy HSM Polska została wyposażona w wywrotnicę hydrauliczną, dzięki której załadunek materiału z wózka zbiorczego trwa tylko kilka sekund.

ZR mobil-e (producent: UNTHA Polska) prezentuje rewolucyjną koncepcję maszyny w sektorze przenośnych rozdrabniaczy. Wykorzystano przy tym wiele zalet napędów elektromechanicznych bez konieczności rezygnowania z zalet maszyny przenośnej co gwarantuje maksymalną ekonomiczność.

Produkt firmy T4B EKOTECHNOLOGIE – TTV Thöni OX – to unikalna komora fermentacyjna z przepływem tłokowym w wersji mikro. Została stworzona do fermentacji odpadów organicznych i przeznaczona jest do eksploatacji na miejscu ich wytworzenia.

Nowość firmy Eko MiLPAP – VCL1100 – to rozwinięcie VC1100 z dodaną funkcją podnoszenia podłogi w trakcie pracy łapy dogniatającej odpady w kontenerze na śmieci 900-1100l.
Hala tunelowa Shelterall o szerokości 15 metrów produkcji ARBENA to rama nośna wykonana z pojedynczych owalnych profili, a pokrycie stanowi nieprzemakalna membrana PCV.

Jubileuszowa EkoSfera

Polski Ład, transformacja energetyczna, zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi, ekoprojektowanie, a także rola samorządów w kontekście zmian klimatu to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji EkoSfera, organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 13 października.

Natomiast transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 będą tematami konferencji organizowanej w ramach EkoSfery, 14 października przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wiedza dla każdego

Wyjątkowy klimat targów POLECO tworzą liczne konferencje towarzyszące ofercie wystawienniczej. W ramach targów odbędzie się Forum Rozwoju Miast, którego tematyka skoncentruje się wokół trendów miejskich, które odrodziły się i rozprzestrzeniły podczas pandemii. Mowa będzie również o rozwijających się obecnie z dużą intensywnością ruchach miejskich i oddolnych inicjatywach takich jak ekonomia obiegu zamkniętego czy “locavore” (lokalne wytwarzanie i spożywanie żywotności).

Forum Energii i Recyklingu, organizowane przez redakcję czasopisma „Energia i Recykling”, poświęcone będzie w całości zagadnieniom związanym z odzyskiem energii. Mowa będzie m.in. o pozyskiwaniu energii i ciepła z odpadów, ciepłowniach wielopaliwowych, recyklingu chemicznym odpadów tworzyw sztucznych, finansowaniu inwestycji związanych z odzyskiem energii, magazynowaniu energii.

Drugi dzień Forum poświęcony zostanie gospodarce odpadowej, sytuacji na rynku recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także nowemu modelowi rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemowi kaucyjno-depozytowemu. Pojawią się tematy dotyczące rynku aluminium, szkła, opon samochodowych i wiele innych.

Udział w 21. Forum Energii i Recyklingu jest bezpłatny – zarówno w wersji stacjonarnej podczas targów POLECO, jak i w wersji online. Wystarczy rejestracja na wydarzenie TUTAJ.

Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami – to temat konferencji, która odbędzie się 14 października. To już czternasta edycja wydarzenia organizowanego przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu oraz Grupę MTP.

Konferencja “CSR w praktyce” to inicjatywa Grupy MTP przy wsparciu partnerów merytorycznych CSR Consulting, United Global Compact Network Polska, Akademii Leona Koźmińskiego ora firmy Deloitte mająca na celu popularyzację dobrych praktyk CSR w biznesie, a szczególnie rozwiązań skupiających się na adaptacji do zmian klimatu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwsza edycja tego wydarzenia poświęcona będzie pięciu Celom Zrównoważonego Rozwoju.

Na konferencji “Energia i klimat w miastach XXI w.” zestawione zostaną bloki tematów z obszaru rozwoju sektora energetycznego i jego transformacji oraz zagadnień związanych ze zmianami klimatu, uznając ich wzajemne oddziaływanie. Konferencja organizowana jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów oraz wymogi ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom to wybrane zagadnienia konferencji organizowanej przez PZITS.

Pogodzić wzrost gospodarczy z dbałością o środowisko

Konkurs Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Produkt w obiegu” powstał, aby nagradzać innowacyjne produkty zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Niezmiernie istotny jest fakt, że cieszy się on tak dużą popularnością, a przekrój zgłaszanych produktów jest bardzo różnorodny. Świadczy to o możliwości szerokiego wdrażania idei obiegu zamkniętego w wielu gałęziach gospodarki. W konkursie „Produkt w obiegu” udział wzięli producenci, dystrybutorzy, projektanci i usługodawcy, którzy działają w idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do drugiego etapu piątej edycji konkursu „Produkt w obiegu” zakwalifikowano aż 26 produktów wpisujących się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Wystawa prac laureatów odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO odbędą się w dniach 13-15 października. Bezpłatny bilet dla profesjonalistów można pobrać na stronie www.poleco.pl

Bezpłatny bilet dla profesjonalistów można pobrać TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj