1 / 18

Energia odpadowa – odzysk energii i ciepła odpadowego oraz sposoby ich magazynowania – to główny temat pierwszego dnia 21. Forum Energii i Recyklingu, które rozpoczęło się dzisiaj na targach POLECO na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Forum – organizowane jest przez poznański Abrys, wydawcę m.in. miesięcznika “Energia i Recykling” ze wsparciem Grupy MTP – to od lat bardzo ważna część największych w kraju targów związanych z ochroną środowiska, czyli POLECO.

Europejski Zielony Ład i Gotowi na 55

Wtorkowe Forum rozpoczęła Katarzyna Wolny-Tomczyk z wrocławskiej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Eko Legal oraz Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Mówiła ona o energetycznym wykorzystaniu odpadów jako drodze do gospodarki obiegu zamkniętego.

Mecenas Wolny-Tomczyk, przypomniała, że komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy” z 2 grudnia 2015 r. przewiduje od roku 2050 całkowity zakaz składowania odpadów.

Środkiem do osiągnięcia tego celu jest Europejski Zielony Ład, a ostatnio jego dodatkowe uściślenie w postaci pakietu propozycji Gotowi na 55 – Fit for 55.

– To nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych – mówiła Wolny-Tomczyk.

Wydaje się, że najważniejszym instrumentem utworzonym w celu wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej jest Fundusz Modernizacyjny.

–  Ma on wspierać modernizację systemu energetycznego i poprawić efektywność energetyczną krajów Unii Europejskiej, w których PKB per capita jest niższe niż 60 proc. średniej dla całej UE (odnosząc do roku 2013). Zacznie on funkcjonować na przełomie 2021/2022 r. i będzie bazował na środkach pochodzących ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji -mówiła mecenas.  –

Polska będzie największym beneficjentem Funduszu, a prognozowana, zależna od cen uprawnień do emisji, pula środków dla naszego kraju to co najmniej 20 mld zł w okresie 2021-2030.

Małe spalarnie przyszłością

Bogusław Krztoń z Sumitomo SHI Energia Polska przypomniał, że najbardziej nieefektywne systemy ciepłownicze są w małych miastach do 20 tys. mieszkańców. I tam istnieje największa potrzeba inwestycji.

Przyszłością na likwidacje sporej części odpadów są modułowe elektrociepłownie na odpady i paliwa alternatywne.

– To sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji – mówiła.

Jak wyjaśniał, największym wyzwaniem przed jakim stoi ciepłownictwo polskie od dziesięcioleci jest zmiana miksu paliwowego.

B. Krztoń dodał, że aby obniżyć koszty inwestycyjne elektrociepłowni wielopaliwowej lub opalanej wyłącznie paliwem alternatywnym (RDF) konieczna jest standaryzacja typoszeregu mocy cieplnych, ograniczenie zakresu zmienności parametrów paliwa, modularyzacja kotła oraz całej elektrociepłowni małej mocy. Ważna jest też modyfikacja układu kotła w celu lepszego dostosowania go do zabudowy w istniejących kotłowniach.

Jak skutecznie finansować ekoinwestycje?

Finansowanie inwestycji nie jest łatwe i tanie. Tym bardziej takich, które w tle mają ekologię. Z pomocą przychodzi tutaj Bank Ochrony Środowiska.

– BOŚ jedyny bank w Polsce wyspecjalizowany w finansowaniu ochrony środowiska – stwierdził Główny Ekolog w BOŚ Banku, który przedstawił sposoby finasowania inwestycji.

Są nimi m.in.: promesa kredytowa dla ubiegających się o dotacje, kredyt pomostowy (finansowanie inwestycji przed otrzymaniem dotacji Finansowanie do 100 proc. wartości uzyskanego dofinansowania do czasu otrzymania środków od donatora), kredyt uzupełniający finansowanie kosztów kwalifikowanych zgodnie z załącznikiem określającym koszty kwalifikowane danego programu Finansowanie kosztów niekwalifikowanych.

BOŚ Bank oferuje też kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności firmy. BOŚ jest w tej chwili niekwestionowanym liderem na rynku ekokredytów. Stanowią one aż ok. 30 proc. całego portfolio kredytowego banku.

Jak odzyskać energię?

Podczas pierwszego dnia Forum poruszano też m. in.: tematy wykorzystania metod radioizotopowych w analizach środowiskowych – mówiła o tych nowatorskich technikach  pomiaru wpływu inwestycji na środowisko naturalne dr Joanna Poluszyńska z Sieci Badawczej Łukasiewicz.

O odzysku energii z odpadów mówili z kolei mecenas Tymoteusz Mądry z Aspiratio Consulting, a równie sporo nowych informacji o wciąż rozwijającym się na świecie recyklingu chemicznym odpadów tworzyw sztucznych mówili Kazimierz Borkowski i Anna Kozera-Szałkowska z Fundacji PlasticsEurope. To jeden z tych sposobów recyklingu plastiku, który potrafi najgłębiej wejść w ten proces i odzyskać najwięcej surowca wtórnego. Jest to też kolejne wypełnienie łańcucha wartości w gospodarce obiegu zamkniętego.

Natomiast dr Anna Banaszewska, adwokat w ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych oraz z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przekazała uczestnikom forum informacje o nowych sposobach realizacji zielonych zamówień publicznych.

Magazynowanie energii? Kluczowe!

Podczas Forum można było także poznać aktualną sytuację w magazynowaniu energii. Tłumaczyli ją Krzysztof Kochanowski ze Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii PIME oraz Krzysztof Sikorski z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Technologia magazynowania energii systematycznie rozwija się. Powoli standardem staje się magazynowanie energii w domach jednorodzinnych. Kilku polskich dystrybutorów np. fotowoltaiki już takie rozwiązania Polakom proponuje. I  cieszy się ono sporą popularnością.

Zadbanie o stałą, stabilną i zieloną energię jest teraz bowiem kluczowe. Sieci nie radzą sobie już z pogodowozależną fotowoltaiką, Niemcy produkują prąd z węgla na potęgę, bo mieli bezwietrzne lato, ceny gazu szaleją, podobnie jak ceny uprawnień do emisji zanieczyszczeń do powietrza – dziś to już 60 euro za tonę…

Do tematyki magazynowania energii nawiązał Marek Pituła, prezes Polskiego Stowarzyszenie Biometanu mówiąc o potencjalnym wprowadzeniu nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG czy konwersji biogazu do biometanu.

– Jedna cysterna mieszcząca 36 ton skroplonego gazu typu bioLNG ma równowartość 500 MWh. To potężny, perspektywiczny magazyn energii. Tyle prądu standardowa biogazownia musi produkować non stop przez tydzień. Przyszłość tkwi w skroplonym bioLNG i rynek powinien wkrótce na to odpowiedzieć – mówił Marek Pituła.

Ulga od kosztów

Radca Bartosz Frydel przeanalizował kwestię energetyki rozproszonej w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, czyli społeczności energetycznych i agregatorów.

Aneta Saramak z ARENA Advisory mówiła o środkach na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych na m.in. robotyzację, badania i rozwój, ulgę na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing. Okazało się, że na dobrze zaplanowanej w działalności gospodarczej strategii pozyskiwania pieniędzy na równego rodzaju ulgi podatkowe czy na badania i rozwój, mozna osiągnąć nawet kilkunastoprocentowe oszczędności.

W czwartek, 14 października, uczestnicy 21. Forum Energii i Recyklingu, odbywającego się w pawilonie numer 5 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, skupią się na recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nowym, proponowanym przez rząd, systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Wstęp na Forum Energii i Recyklingu jest bezpłatny – wystarczy śledzić relację live z konferencji na TEJ STRONIE INTERNETOWEJ lub pojawienie się osobiście na poznańskich targach po pobraniu bezpłatnego biletu wstępu na MTP poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ POLECO.

Czytaj więcej

Skomentuj