Jutro w Poznaniu rozpczną się Targi POLEKO, KOMTECHNIKA i GMINA, czyli wydarzenia podejmujące tematykę rozwiązań przyjaznych środowisku oraz prezentujące produkty usprawniające funkcjonowanie lokalnych społeczności.

Tegoroczna, 22.edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO to okazja do zapoznania się najnowocześniejszymi rozwiązaniami o nierzadko przełomowym znaczeniu dla środowiska. POLEKO, uznawane za największe w Europie Środkowowschodniej wydarzenie dla sektora rozwiązań ekologicznych, rokrocznie gromadzi czołowe firmy z kraju i zagranicy, a także wiodące stowarzyszenia i organizacje promujące rozwiązania chroniące środowisko. W nowoczesnych targowych pawilonach prezentowane są m.in. rozwiązania umożliwiające oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacyjne, pojemniki i sprzęt do zbiórki, segregacji i transportu odpadów, rozwiązania z dziedziny recyklingu, monitorowania zanieczyszczeń atmosferycznych, energii odnawialnej oraz tzw. „czystych technologii”. Tak szeroka oferta to niewątpliwa zaleta zarówno dla specjalistów chcących wdrożyć eko-rozwiązania w firmach i przedsiębiorstwach, jak i osób propagujących ekologiczne postawy we własnych domach.

Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA poświęcone są m.in. kwestiom wywozu nieczystości, utrzymania porządku i czystości dróg, ulic, placów oraz utrzymania i konserwacji terenów zielonych. Tegoroczna edycja, udział w której zapowiedziały liczące się w branży firmy, może pochwalić się znacznym wzrostem zajmowanej powierzchni w porównaniu do roku ubiegłego. Wydarzeniem towarzyszącym KOMTECHNICE, którego nie można przeoczyć, będą widowiskowe pokazy CITY-TRUCK-SHOW, podczas których można będzie zapoznać się z działaniem pojazdów i maszyn w praktyce.

Wzorem roku ubiegłego do targów POLEKO i KOMTECHNIKA dołączą Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA, podczas których zaprezentowane zostaną rozwiązania z zakresu architektury miejskiej, infrastruktury techniczno-komunikacyjnej, infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, oświaty i sportu, informatyki w instytucjach publicznych oraz informatyzacji gmin. Silnym punktem targów GMINA jest Forum Samorządowo-Biznesowe objęte patronatem honorowym Minister Rozwoju Regionalnego. W ramach targów odbędzie się również Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD, prezentujący oferty inwestycyjne gmin, miast i regionów oraz stref ekonomicznych, parków technologicznych i biur doradztwa gospodarczego.

 Więcej: www.poleko.mtp.pl, www.komtechnika.pl, www.gmina.mtp.pl, www.investfield.mtp.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj