Branża ochrony środowiska nie obawia się kryzysu – taki wniosek można wysnuć z danych dotyczących stanu zgłoszeń do udziału w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2009. Wszystko wskazuje na to, że kolejna edycja tych targów organizowana w Poznaniu w dniach 24-27 listopada, zanotuje wzrost liczby wystawców.

Stan zgłoszeń przekracza obecnie o 10 proc. poziom z analogicznego okresu roku ubiegłego. Wśród wystawców nie brakuje liderów. Zainteresowani udziałem w POLEKO są wiodące firmy z branż obecnych w tematyce targów.

Ochrona środowiska od A do Z

Targi POLEKO cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm z zagranicy. Podobnie jak w latach poprzednich ekspozycję uatrakcyjnią oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych. Do tej pory zainteresowanie zorganizowaniem grupowych ekspozycji na POLEKO zgłosiły już: Austria, Dania, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Szwecja,  Szwajcaria i Włochy.

Ekspozycja targów POLEKO obejmuje następujące sektory branżowe: Woda i ścieki, Energia, odnawialne źródła energii, Odpady i recykling, Utrzymanie czystości i porządku, Powietrze, hałas i wibracje, Zmiany klimatu, Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz Edukacja ekologiczna.

W ramach POLEKO 2009 wydzielone zostaną ekspozycje specjalne znane już z poprzednich edycji tych targów: Salon Czystej Energii – poświęcony zagadnieniom odnawialnych źródeł energii, Salon Recyklingu – obejmujący tematykę odzysku odpadów, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Nauka dla Środowiska – wystawa dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiająca najnowsze wyniki badań instytutów naukowo-badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie technologii ochrony środowiska.

Targi POLEKO odbędą się już po raz dwudziesty pierwszy. W ubiegłorocznej jubileuszowej edycji targów uczestniczyło blisko 1000 wystawców i firm reprezentowanych z 21 państw. Z ofertą wystawców prezentowaną na powierzchni 18.500 mkw zapoznało się 18.200 osób z 3 kontynentów i 28 krajów.  

Kompleksowa oferta dla samorządowców

W tym roku po raz drugi POLEKO towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, które powstały poprzez wyodrębnienie z zakresu tematycznego targów ochrony środowiska prężnie rozwijającej się ekspozycji specjalnej – Parku Techniki Komunalnej. Tematyka tego wydarzenia obejmuje: utrzymanie dróg, ulic i placów, sprzątanie i wywóz nieczystości oraz utrzymanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych. W pierwszej edycji targów KOMTECHNIKA udział wzięło ponad 60 firm, które zaprezentowały swoje nowości na powierzchni 3500 m2.

W tym roku do tandemu POLEKO i KOMTECHNIKI dołączą Targi Dla Gmin, Miast i Regionów GMINA, będące forum wymiany informacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Organizacja tych targów w tym samym terminie co POLEKO wynika z faktu, iż docelowa grupa zwiedzających – przedstawiciele samorządów lokalnych i zakładów komunalnych – jest dla wszystkich tych wydarzeń wspólna.

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających będzie bogaty program wydarzeń przygotowywanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie we współpracy z partnerami branżowymi. Jesteśmy przekonani, że tak interesujący program przyciągnie uwagę wielu specjalistów branż związanych z ochroną środowiska. Szczegółowe informacje na temat programu POLEKO 2009 wkrótce na stronie: www.poleko.mtp.pl

Matchmaking czyli międzynarodowa giełda kooperacji

Matchmaking – bezpośrednie, umówione wcześniej spotkania biznesowe – to wyjątkowo skuteczna forma nawiązywania współpracy z firmami zagranicznymi. W tym roku na POLEKO pomocy w kojarzeniu partnerów gospodarczych udzielać będą dwa wyspecjalizowane w tej działalności podmioty: WTC Poznań organizujące Międzynarodową Giełdę Kooperacji oraz Handwerk International Baden-Württemberg i Chambre de Commerce de Luxembourg organizujące Giełdę Kooperacji b2fair.

Dofinansowanie dla wystawców

Wystawcy biorący udział w targach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie mogą otrzymać dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Dotacje, przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie poszczególnych województw. Każde z województw oferuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorców ze swojego regionu.  W niektórych województwach istnieje możliwość otrzymania dofinansowania jeszcze w tym roku. Szczegółowych informacji udzielają biura Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach. 

źródło: MTP


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj