Powstanie autonomiczny statek, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków, a do tego będzie zasilany energią elektryczną. Na Politechnice Gdańskiej prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki oraz Adam Ślipy, prezes Seatech Engineering podpisali umowę na realizację projektu.

Projekt „Zeroemisyjny Statek do Zbierania Zanieczyszczeń w Portach i Obszarach Przybrzeżnych” (akronim: ZeroWastePorts) będzie realizowany przez polsko-tajwańskie konsorcjum. W jego skład – ze strony polskiej – wchodzi biuro projektowe Seatech Engineering oraz Politechnika Gdańska, a ze strony tajwańskiej National Taiwan University oraz Ship and Ocean Industries R&D Center.

Nadrzędnym celem inicjatywy ZeroWastePorts jest wykonanie projektu wstępnego autonomicznego statku zbierającego odpady (WCV – Waste Collecting Vessel) zasilanego energią elektryczną. Główną funkcją statku będzie zbieranie odpadów zarówno z wody, jak i ich odbiór z innych statków. Statek będzie przystosowany do eksploatacji na wodach otwartych i na trudnych z nawigacyjnego punktu widzenia akwenach ograniczonych (porty, przystanie, śródlądowe drogi wodne).

Cele szczegółowe projektu to:

  • zaprojektowanie kształtu kadłuba o dobrej stateczności, niskim zużyciu paliwa i doskonałych właściwościach manewrowych,
  • opracowanie algorytmów wykrywania odpadów i trybu żeglugi autonomicznej,
  • zaprojektowanie i optymalizacja systemu zasilania elektrycznego na pokładzie statku,
  • zaprojektowanie stacji brzegowej do zbierania odpadów i ładowania akumulatorów statku,
  • ocena możliwości wprowadzenia koncepcji WCV na całym świecie w różnych portach.

Oryginalność tego projektu opiera się na trzech elementach: modularyzacji, autonomii i elektryfikacji. W działaniach projektowych zostaną wykorzystane najbardziej zaawansowane metody badawcze, w tym badania modelowe i metody numerycznej mechaniki płynów (CFD – computational fluid dynamics). Metody zostaną wykorzystane przede wszystkim do oceny efektywności napędu i manewrowości statku.

Poza tym planowane jest wykorzystanie zagadnienia uczenia maszynowego do wykrywania odpadów i autonomicznego planowania trajektorii ruchu statku oraz symulator do analizy reakcji statku w czasie rzeczywistym.

Czytaj więcej

Skomentuj