1 / 4

Studenci z Politechniki Łódzkiej zwyciężyli w konkursie International Small Wind Turbine Contest 2017, w którym trzeba było zaprojektować najlepszą turbinę wiatrową do generowania prądu na obszarze zurbanizowanym.

Prototyp, który wykonali studenci będzie przeznaczony do dalszych badań oraz ewentualnych wdrożeń. Konkurs składał się z trzech części: projektu przydomowej turbiny, budowy i testów w tunelu aerodynamicznym w Holandii.

Wszystkie elementy podlegały ocenie jury złożonego z przedstawicieli świata nauki i przemysłu z krajów Unii Europejskiej.

Zwycięska konstrukcja GUST (Generative Urban Small Turbine, “gust” w języku angielskim oznacza również podmuch wiatru) to projekt studencki uruchomiony w październiku 2015. Skupia on studentów Politechniki Łódzkiej z Wydziału Mechanicznego, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Organizacji i Zarządzania oraz IFE. Zespół składa się z 18 członków (studentów studiów inżynierskich, magisterskich jaki i doktoranckich) oraz 4 opiekunów merytorycznych.

W ubiegłym roku łódzka turbina zajęła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie turbin wiatrowych w Holandii. Członkowie zespołu w tym roku po raz drugi zwyciężyli również na International Small Wind Turbine Contest 2017.

Międzynarodowe zawody Small Wind Turbine Contest organizowane przez NHL University of Technology w Holenderskim Leeuwarden i gromadzą drużyny z wiodących europejskich ośrodków badawczych. Udział w konkursie daje możliwości wymiany doświadczeń w konstrukcji małych turbin wiatrowych ze  studentami innych uczelni technicznych m.in. z Danii, Holandii czy Egiptu. Jest to także szansa rozwoju współpracy naukowo-badawczej z czołowymi europejskimi ośrodkami naukowymi.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj