Polska będzie mogła wydać 12,5 mld euro ze środków unijnych inwestycje środowiskowe w latach 2007-2013. Poinformował o tym Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego.
Chodzi m.in. o dofinansowanie z Unii Europejskiej budowy oczyszczalni ścieków, zakładów gospodarki odpadami oraz inwestycji w odnawialne źródła energii. Pula środków unijnych przeznaczona na ochronę środowiska w nowej perspektywie finansowej jest 3-4 razy większa niż w latach 2004-2006.

Do tej pory wszystkie projekty środowiskowe i transportowe finansowane z Funduszu Spójności wymagały zatwierdzenia Komisji Europejskiej (KE). Natomiast w latach 2007-2013 Polska będzie musiała zgłaszać Komisji tylko projekty środowiskowe na kwotę powyżej 25 mln euro. Podobnie będzie z projektami transportowymi, których wartość przekroczy 50 mln euro.

źródło: samorząd.pap.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj