1 / 5

W ciągu ostatnich 20 lat produkcja aluminium pierwotnego wzrosła 2,5-krotnie. Do 2013 r. wyprodukowano ok. 1,1 mld ton aluminium pierwotnego, przy czym 75% jest nadal w użyciu.

Europa stała się nieoczekiwanym liderem globalnego ożywienia w branży aluminium i innych sektorach przemysłu – zauważa Ignacy Morawski, ekonomista BIZ Banku. Główny popyt na wyroby z aluminium pierwotnego i wtórnego obserwuje się w dziedzinach takich jak: transport, maszyny i urządzenia, opakowania oraz budownictwo. A dzięki recyklingowi, przy produkcji z surowców wtórnych, uzyskuje się 20-krotnie niższe niż w produkcji pierwotnej zużycie energii.

Inwestycje w rozwój

Według Andrzeja Michalskiego-Stępkowskiego z magazynu „Nowa stal” polska branża aluminium nabiera rozpędu. Z roku na rok zwiększa się eksport aluminium, i ta tendencja wg ekspertów już się nie zmieni. Firmy nie uzyskają już tak dobrych wyników, jak sprzed kryzysu w 2008 r., jednak 90% firm deklaruje, że w 2015 r. przekażą pieniądze na rozwój i produkcję, by zwiększyć moce przerobowe.

Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych wskazuje na potencjał rozwoju rynku części motoryzacyjnych w Polsce. – W 80% nowy samochód pochodzi od niezależnych producentów części zamiennych – zaznacza A. Franke. Polska stanowi zagłębie producentów części i akcesoriów samochodowych, którzy mają znaczący wpływ na gospodarkę. Dynamika przychodów ze sprzedaży części i akcesoriów jest na poziomie 106 mld zł, a roczny eksport wynosi 1 mln ton. Ta gałąź gospodarki stwarza ponadto 116 tys. miejsc pracy. Dlatego też często to właśnie należące do niej firmy (a nie producenci samochodów) poszukują innowacyjnych rozwiązań, kładąc nacisk na projekty badawcze i rozwój technologii.

W kierunku recyklingu

Światowe trendy oraz wymogi ochrony środowiska narzucane przez Unię Europejską, by zmniejszać produkcję CO2 promują gospodarkę zasobo- i energooszczędną. Narzucone standardy dla produkcji samochodów wskazują kierunek obniżania ich w. Uzyskanie tego celu jest możliwe poprzez większe wykorzystanie aluminium, m.in. w produkcji samochodów. Prognozy z 2014 r. wskazywały na coraz większe użycie tego surowca, sięgające nawet 140 kg w masie samochodu. Eksperci wskazują również na zwiększająca się koniunkturę ze względu na rozpoczęty cykl inwestycji ze względu na mocno zużyty w Europie park maszynowy.

– Ok. 85% aluminium jest używane do wytworzenia produktów o długim cyklu życia (20-50 lat) i są one łatwe do recyklingowania – wskazuje Szymon Adamczyk, prezes Alumetal. Przy recyklingu uzyskuje się 20-krotnie niższe niż w produkcji pierwotnej zużycie energii, stąd Unia Europejska ze względu na wzrost kosztów energii w produkcji zastępuję aluminium pierwotne na korzyść wtórnego. Odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny, budowniczy oraz opakowania.

Zapotrzebowanie na blachy konstrukcyjne będzie się zwiększać, a 75% aluminium jest jeszcze w obiegu do odzyskania. Zdolności wytwórcze Alumetalu od 2011 r. wzrosły o prawie 80%, do 165 tys. ton rocznie. A pod koniec przyszłym roku rozpoczną produkcję w nowym zakładzie na Węgrzech o zdolnościach produkcyjnych rzędu 60 tys. ton rocznie. – Jesteśmy optymistami – komentuje sytuację na rynku S. Adamczyk.

Zagadnienia te były poruszane podczas targów ITM Innowacje, Technologie, Maszyny w Poznaniu na salonie Metalforum, gdzie 11 czerwca odbyła się konferencja poświęcona rodzimej branży aluminium: Aluminium 2015. Biznes Trendy Technologie. Wydarzenie to zorganizował magazyn „Nowa Stal”, a uczestniczyło w nim blisko 150 osób.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj