W związku z dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na dostępne źródła energii wiatrowej w całej Europie, Polska znalazła się w centrum uwagi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Z analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Możliwości Inwestycyjne Sektora Energii Wiatrowej w Europie, wynika, że Polska jest i będzie największym rynkiem energii wiatrowej w Europie Środkowo-Wschodniej. „Pomimo tego, że Polska musi sprostać wielu wyzwaniom na rynku, to odnotowano tu najwyższy wzrost tego sektora w całym regionie, głównie dzięki dogodnym warunkom wiatrowym i atrakcyjnemu wsparciu ze strony państwa" – stwierdza Magdalena Dzięgielewska, analityk z warszawskiego oddziału Frost & Sullivan.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wynika, że z końcem czerwca bieżącego roku liczba zainstalowanych mocy w elektrownie wiatrowe w Polsce przekroczyła 1000 MW. Na tle Europy Zachodniej, ten wynik wprawdzie nie imponuje: jest równy liczbie zainstalowanych mocy w siłownie wiatrowe w Holandii pod koniec 2004 roku. Jednak na tle Europy Środkowo-Wschodniej wysuwa Polskę na pozycję lidera regionu.

Zachętą do inwestowania w farmy wiatrowe są dodatkowe mechanizmy wsparcia w postaci na przykład środków z Programów Operacyjnych. Na początku lipca bieżącego roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postanowiło zwiększyć pulę na Program Infrastruktura i Środowisko dla działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych", o dodatkowe 112,4 milionów PLN.

Powszechna świadomość uczestników rynku dotycząca polskiego potencjału wzbudziła znaczne zainteresowanie inwestorów i producentów. Banki oraz inwestorzy prywatni w coraz większym stopniu zwracają uwagę na dostępne możliwości, niezależnie od spowolnienia spowodowanego kryzysem finansowym. W Polsce obecni są wszyscy najwięksi europejscy producenci turbin wiatrowych, tacy jak Vestas, Nordex, GE, Repower, Gamesa czy Enercon, jak również producenci komponentów i podzespołów z Europy Zachodniej i Północnej. W marcu 2009 r., firma LM Glasfiber uruchomiła w Polsce fabrykę łopat do turbin wiatrowych, a Spomasz SA poszerzył swoją działalność o dostarczanie elementów morskich wież wiatrowych, a szczecińska firm KK-Electronic dostarcza systemy sterujące do morskich farm wiatrowych.takich jak Nysted w Danii.

Polska musi sprostać bardzo wysokim wymaganiom, jeśli chce osiągnąć założone na 2020 rok cele w zakresie odnawialnych źródeł energii. Trzeba będzie instalować od 863 MW do 1002 MW rocznie aż do roku 2020, aby osiągnąć pożądaną wydajność na poziomie 10,500-12,500 MW. Ponadto, według obliczeń European Wind Energy Association, wytwarzanie energii elektrycznej będzie musiało zwiększyć się z ponad 1TWh do 25.4-30.1TWh do 2020 roku.

źródło: frost.com

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj