Pakiet klimatyczno-energetyczny, bezpieczeństwo energetyczne UE oraz efektywne wykorzystywanie energii były głównymi tematami nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. energii. Ministrowie Wspólnoty obradowali w Paryżu w dniach 4-5 lipca br. Polskę reprezentował wicepremier Waldemar Pawlak.

Jednym z celów posiedzenia Rady była praca nad uzgodnieniami pakietu klimatyczno-energetycznego. Wiele miejsca poświęcono problemowi handlu uprawnieniami do emisji CO2 w energetyce. Wicepremier Waldemar Pawlak wyraźnie sprzeciwił się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia systemu aukcyjnego, obejmującego 100 proc. uprawnień do emisji. – W Polsce i krajach, w których produkcja energii elektrycznej jest oparta na węglu, wprowadzenie w życie takiego rozwiązania będzie skutkowało znaczącą podwyżką cen energii, obniżeniem PKB i wzrostem inflacji – powiedział.

Uczestnicy posiedzenia rozmawiali także o możliwych mechanizmach współpracy państw unijnych na rzecz osiągnięcia 20-proc. udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Obligatoryjny cel 10-proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie spotykał się ostatnio z krytyką opinii społecznej – upatrywano w nim przyczyn wzrostu cen żywności na świecie. W związku z tym ministrowie zobowiązali się podjąć prace nad rozwiązaniami, które zapewnią równowagę pomiędzy uprawą roślin na cele energetyczne a produkcją żywności.

Claude Mandil, pełnomocnik rządu Francji ds. bezpieczeństwa energetycznego, przedstawił raport prezentujący m.in. potencjalne korzyści, jakie gospodarce i bezpieczeństwu energetycznemu UE może przynieść budowa gazociągu Nord Stream. – Polska nie podziela opinii zawartej w raporcie – powiedział wicepremier Pawlak. Poinformował również, że nie zamierzamy budować rozpatrywanego w raporcie interkonektora Polska – Niemcy. – W naszej ocenie projekt budowy Gazociągu Północnego nie jest inwestycją zwiększającą bezpieczeństwo energetyczne UE, a realizacja tego projektu stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemu Morza Bałtyckiego – dodał. Waldemar Pawlak zaznaczył również, że liczy na wsparcie UE dla gazociągu Amber, którego budowa jest bardziej uzasadniona ekonomicznie od inwestycji Nord Stream.

Dodatkowo wicepremier zwrócił uwagę na konieczność większego wykorzystywania dostępnych w Europie złóż węgla oraz rozwijania czystych technologii węglowych, takich jak CCS i gazyfikacja. Na prośbę Prezydencji UE przedstawił także zasady funkcjonowania Funduszu Termomodernizacyjnego, który w Polsce jest wykorzystywany jako instrument poprawy efektywności energetycznej. – Dzięki termomodernizacji budynków przeprowadzonej ze środków Funduszu udało się w latach 1999–2007 uzyskać oszczędności energii na poziomie 32 proc. – powiedział minister Pawlak.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj