Polska polityka energetyczna do 2030 r., w kontekście energii ze źródeł odnawialnych oraz możliwości inwestycyjne dla portugalskich firm były kluczowymi punktami seminarium z udziałem wiceminister gospodarki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, które odbyło się w Lizbonie 27 maja 2010 r.

Spotkanie zorganizował Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Portugalskich (AEP).

Seminarium odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Środowiska, Energii i Zrównoważonego Rozwoju AMBINERGIA 2010 w Porto.

Wiceminister Strzelec-Łobodzińska przedstawiła główne kierunki polskiej polityki energetycznej do 2030 r. – Zmiany, jakie wprowadza dokument to m.in. spadek udziału węgla w całkowitym zużyciu energii oraz wzrost znaczenia energii jądrowej i odnawialnej – podkreśliła.

Zdaniem wiceszefowej MG w niedługiej perspektywie odnawialne źródła energii staną się ważnym segmentem polskiej gospodarki, w oparciu o który możliwe będzie budowanie przewagi konkurencyjnej. – W najbliższym dziesięcioleciu polską energetykę odnawialną czeka olbrzymi wzrost, a jej udział w całkowitym zużyciu energii w Polsce w 2020 r. wyniesie 15 proc. – powiedziała wiceminister. Poinformowała również o pracach, jakie obecnie prowadzi resort gospodarki, aby zapewnić dodatkowy system wsparcia dla sektora.

Wiceminister Strzelec-Łobodzińska zachęcała obecne na seminarium portugalskie firmy do rozpoczęcia działalności w naszym kraju. – W Polsce panują bardzo dobre warunki administracyjno-prawne dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne źródła energii – powiedziała. – Dostępne są także narzędzia umożliwiające otrzymanie dodatkowych środków finansowych na projekty związane z OZE – dodała.

W ramach wizyty w Portugalii, 26 maja br. wiceminister Joanna Strzelec-Łobodzińska spotkała się z Sekretarzem Stanu ds. Energii i Innowacji w Ministerstwie Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Republiki Portugalskiej – Prof. Carlosem Zorrinho.

Tematem rozmów były główne kierunki działań podejmowanych przez rządy Polski i Portugalii w obszarze energii odnawialnej. Podczas spotkania podjęta została również inicjatywa stworzenia programu współpracy pomiędzy resortami oraz przedsiębiorcami obu państw w dziedzinie energetyki, w tym szczególnie w obszarze OZE. W ramach tych działań przewiduje się zorganizowanie jesienią w Polsce polsko-portugalskiego spotkania biznesowego.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj