16 marca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA) – poinformował Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 322 500 uprawnień EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 75,25 euro za EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 euro a 81 euro za tonę CO2.

Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 250 018 125 euro. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 506 000 EUA. Oznacza to, że popyt na uprawnienia EUA był blisko dwukrotnie wyższy niż liczba uprawnień oferowana do sprzedaży w ramach aukcji. Uczestniczyły w niej 22 podmioty, z czego 19 udało się zostać zwycięzcami.

Jak informuje KOBIZE, w 2022 r. przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 75 324 500 polskich uprawnień EUA oraz 109 500 uprawnień EUAA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2022 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisję Europejską w maju 2022 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu (tzw. TNAC).

Czytaj więcej

Skomentuj