1 / 24

Polskie obiekty wod-kan rozwijają się zgodnie ze światowymi trendami, a technologie w nich wykorzystywane są coraz bardziej wydajne i energooszczędne. Przykłady takich obiektów opisane zostały podczas konferencji „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni”, która odbyła się w dniach 2-3 lutego w Iławie.

Prof. Marek Gromiec przedstawił innowacyjną technologię tlenowego granulowanego osadu czynnego Nereda, która po raz pierwszy została wdrożona w Polsce w oczyszczalni „Fregata” w Rykach. Zasada działania technologii, która stosowana jest w Rykach od grudnia, polega na wykorzystaniu i kontrolowaniu warunków, w których biomasa formuje się w postaci granul, a nie kłaczków. Takie aglomeraty pozwalają na uzyskanie symultanicznych warunków beztlenowych, anoksycznych i tlenowych w obrębie granul, co redukuje potrzebę stosowania wielokomorowych reaktorów oraz recyrkulacji.

W obiektach, w których dotąd zastosowano tę technologię stwierdzono znaczącą poprawę stabilności procesu i jakości odpływu (azot ogólny TN<5 mg/l, fosfor ogólny TP<0,3 mg/l) oraz oszczędność w zużyciu energii (30%) w porównaniu do konwencjonalnego procesu osadu czynnego – wymieniał prof. Gromiec.

Ciekawostką są okoliczności narodzin technologii. – Koncepcja procesu powstała podczas Oktoberfest w Monachium, w czasie dyskusji między dwoma profesorami – wyjaśnił profesor.

Nowinkę technologiczną zaprezentowała także Irena Jankowska, która opisała modernizację oczyszczalni ścieków w Jędrychówku. Jest to jedyny obiekt w kraju wykorzystujący technologię fermentacji osadu nadmiernego, która integruje hydrolizę termiczną i fermentację termofilową. – W oczyszczalni wytwarzany jest jedynie osad nadmierny, co zdeterminowało podjęcie decyzji o zastosowaniu tego innowacyjnego rozwiązania. Zrealizowano kompaktowy, trzyetapowy proces fermentacji metanowej osadów ściekowych polegający na tym, że przed termofilową fermentacją metanową (proces w temperaturze 50-55ºC) prowadzi się enzymatyczną i termofilową hydrolizę osadu. Przewidujemy, że termiczna obróbka osadów w temperaturze powyżej 80°C umożliwi zwiększenie ilości biogazu oraz zwiększenie jego kaloryczności – wyjaśniała I. Jankowska. Organizatorzy konferencji umożliwili uczestnikom przyjrzenie się z bliska tej innowacyjnej technologii podczas wyjazdu technicznego do oczyszczalni w Jędrychówku.

Zaproszeni przez firmę Abrys specjaliści związani z eksploatacją obiektów wod-kan debatowali także o wyzwaniach stojących przed eksploratorami, którzy zdecydowali się na rozbudowę i modernizację swoich obiektów, kierunkach rozwoju oczyszczalni ścieków a także podniesieniu efektywności ekonomicznej systemów wod-kan. Uczestnicy opuścili Iławę bogatsi o sporą dawkę wiedzy i nowe doświadczenia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj