Na początku września w Warszawie odbyło się zgromadzenie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR).

Celem Stowarzyszenie jest działanie na rzecz rozwoju produkcji i wykorzystywania biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii. Członkowie założyciele reprezentują ponad 70 proc. (licząc według mocy zainstalowanej) biogazowni rolniczych w Polsce.

Stowarzyszenie będzie reprezentować swoich członków wobec władz i urzędów w sprawach istotnych dla producentów biogazu rolniczego. Zamierza także wyrażać opinię w odniesieniu do projektów aktów prawnych dotyczących kwestii mających wpływ na rozwój oraz funkcjonowanie biogazowni rolniczych. Ponadto przewidziana jest organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń i konferencje.

Stowarzyszenie chce też m.in. promować korzystanie z biogazu rolniczego jako odnawialnego źródła energii, jak również zwiększać wiedzę społeczeństwa o zaletach stosowania biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii.

Przewodniczącym stowarzyszenia został Aleksander Duch reprezentujący spółkę Allter Power.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj