1 / 2

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało z amerykańskim Export-Import Bankiem (EXIM) porozumienie o współpracy (MoU) przy finansowaniu w Polsce m. in. projektów energetycznych, opartych o amerykańskie technologie, w tym jądrowe.

Memorandum przewiduje rozwój długotrwałej współpracy dwustronnej przy finansowaniu w Polsce projektów w oparciu o amerykańskie technologie nisko- i zeroemisyjne, w tym energetykę jądrową. Wymienia się też innowacje w energetyce oraz krytyczną infrastrukturę energetyczną obejmującą rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Porozumienie podpisali minister Michał Kurtyka i szefowa EXIM Banku Kimberly Reed. Export-Import Bank of the United States to amerykańska agencja kredytów eksportowych, która ma za zadanie wspieranie eksportu amerykańskich towarów i usług.

Ministerstwo i EXIM Bank zamierzają wspólnie badać możliwości wykorzystania instrumentów finansowania EXIM, takich jak pożyczki, gwarancje i ubezpieczenia, ale także innych możliwych innowacyjnych narzędzi dla finansowania realizacji projektów objętych zakresem porozumienia.

Jak zaznaczyło ministerstwo, porozumienie będzie wspierać transformację energetyczną Polski, w szczególności projekty strategiczne takie jak „Program polskiej energetyki jądrowej”.

Memorandum wpisuje się w pogłębianie współpracy pomiędzy Polską i USA w dziedzinie energetyki jądrowej zgodnie z zapisami umowy międzyrządowej ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce.

Według MKiŚ, memorandum stanowi też znaczący wyraz zaangażowania strony amerykańskiej, „nie tylko jako dostawcy technologii, ale partnera przygotowującego kompleksową ofertę, łącznie z komponentem wsparcia w obszarze finansowania inwestycji”, co jest zgodne z oczekiwaniami strony polskiej wyrażonymi w zaktualizowanym PPEJ. Na jego podstawie zostaną podjęte szczegółowe rozmowy między instytucjami polskimi i amerykańskimi na temat finansowania projektu.

Czytaj więcej

Skomentuj