Ochrona powietrza, oceny oddziaływania na środowisko inwestycji na granicy polsko-czeskiej, ochrona przyrody, w tym współpraca parków narodowych po obu stronach granicy – to główne zagadnienia, o których rozmawiali ministrowie środowiska Polski i Czech.

Marcin Korolec, minister środowiska, wziął udział w VI posiedzeniu Polsko-Czeskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy w Dziedzinie Ochrony Środowiska, obradującej pod przewodnictwem ministrów środowiska obydwu krajów. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę polsko-czeską oraz zaplanowano kolejne wspólne działania na rzecz ochrony środowiska.

Wśród omawianych zagadnień znalazła się ochrona powietrza. Eksperci dyskutowali między innymi na temat wspólnego polsko-czeskiego projektu dotyczącego poprawy jakości powietrza w rejonach przygranicznych.

W kwestii gospodarki wodnej ministrowie omówili stan prac negocjacyjnych dot. projektu Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej.

Rozmowy dotyczyły również oceny oddziaływania na środowisko niektórych przygranicznych inwestycji a także współpracy w zakresie ochrony przyrody – projektu trójstronnego porozumienia dot. współpracy Parków Narodowych (Góry Stołowe, Cesko Svycarsko z Czech i Sachsische Sweiz z Niemiec) i współpracy w zakresie zarządzania chronionymi gatunkami dużych ssaków drapieżnych.

Komisja Mieszana została powołana w celu realizacji umowy z 1998 r. między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Przewodniczą jej wspólnie ministrowie środowiska obydwu krajów. Do zadań Komisji należy określanie kierunków i celów współpracy, powoływanie grup roboczych do ich realizacji oraz rozpatrywanie wyników współpracy i podejmowanie stosownych decyzji. Ostatnie, V Posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Mieszanej odbyło się w październiku 2010 r. w Warszawie.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj