W Lesznie koło Warszawy zakończyło się dwudniowe posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska. Jego celem było omówienie najważniejszych spraw dotyczących wzajemnej współpracy w zakresie ochrony środowiska w rejonie przygranicznym.

Podczas posiedzenia rozmawiano o gospodarce wodnej na polsko–niemieckich wodach granicznych, m.in. o współpracy pomiędzy służbami obu krajów podczas powodzi i w trakcie usuwania jej skutków. Jego uczestnicy dyskutowali też o inwestycjach stanowiących ewentualne transgraniczne szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Omówili ponadto kwestie współpracy w zakresie realizacji Konwencji EKG ONZ o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych.

Obrady Komisji były również okazją do rozmów na temat transgranicznego przemieszczania odpadów i współpracy w zakresie gospodarki odpadami. Poruszono też kwestie dotyczące planów krajów związkowych i województw w ramach programów finansowanych ze środków unijnych oraz wspólnych projektów pilotażowych. Dyskutowano ponadto o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza i współpracy w zakresie ochrony przyrody.

Podczas posiedzenia delegacji polskiej przewodniczył Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w MŚ, stronie niemieckiej – Jürgen Keinhorst, Dyrektor Departamentu Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Środkowej w Federalnym Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego.  

Obrady stanowiły element przygotowań do spotkania Polsko-Niemieckiej Rady do spraw Ochrony Środowiska, które planowane jest na koniec sierpnia br. w Polsce.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj