– 600 mln zł przeznaczyliśmy dla najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi gmin. Środki te będą przeznaczone na naprawę podstawowej infrastruktury lokalnej – poinformowała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na kwotę tą składa się: 50 mln euro (po obecnym  kursie, ok. 200 mln zł), pochodzące z funduszy unijnych w ramach dodatkowej puli środków przyznanych Polsce, kolejne 200 mln zł ze środków budżetowych będących w dyspozycji MSWiA, a ostatnia część z puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Minister dodała, że w najbliższy poniedziałek, tj. 7 czerwca, rozpoczną się pierwsze rozmowy z wojewodami i marszałkami z terenów powodziowych na temat przekazania środków. – Program będzie wdrażany przez dwa lata. Jako pierwsze odbudowywane będą placówki oświatowe i zdrowotne oraz stacje uzdatniania wody – poinformowała minister Bieńkowska.

Minister Bieńkowska przypomniała, że Polska planuje złożyć wniosek do Funduszu Solidarności. Czas, aby to zrobić mamy do końca lipca.  – Wniosek złożymy w ostatnich dniach, gdyż od tego jak duże będą straty i jak precyzyjnie je policzymy, zależy suma przyznana przez Komisję Europejską na walkę ze skutkami powodzi – zapowiedziała minister rozwoju regionalnego.

Szefowa resortu rozwoju regionalnego poinformowała również, że zamierza przesunąć część środków w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko z projektu energetycznego Brody-Płock na inwestycje przeciwpowodziowe.

Działania poszczególnych resortów przedstawili również wicepremier Waldemar Pawlak, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Michał Boni, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, minister zdrowia Ewa Kopacz oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj