Ministerstwo Gospodarki postuluje aby umowy realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) nie były zaliczane do państwowego długu publicznego. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu wpłynąć na rozwój PPP i zachęcić inwestorów do podejmowania projektów w tym zakresie.

W opinii podsekretarza stanu w MG Rafała Baniaka, odpowiedni podział ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym zwalnia umowy PPP z długu publicznego. – Nasze stanowisko jest zgodne z wytycznymi EUROSTATU w zakresie klasyfikacji zobowiązań finansowych wynikających z umów PPP – podkreślił wiceminister.

Wytyczne EUROSTAT 18/2004 wskazują, że w przypadku, jeśli większość ryzyk będzie istniało po stronie partnera prywatnego, to projekt PPP nie powinien być zaliczany do długu obciążającego stronę publiczną.  Ministerstwo Gospodarki proponuje zatem aby kwestie tę doprecyzować na poziomie ustawowym.

MG przygotowało projekt założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i społecznych. – Zaproponowaliśmy tam dodanie przepisu w zakresie wytycznych EUROSTAT do treści ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – zaznaczył wiceminister Baniak. Dodał, że projekt założeń dostępny na stronie BIP Ministerstwa Gospodarki i Rządowego Centrum Legislacji.

źródło: MG

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj