Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie ma pomysł na zagospodarowanie nieczynnej od lat wieży wodnej przy ul. Poniatowskiego.

Wieża powstała w 1900 r. Mieszkańcom miasta służyła do lat 70-tych, później wykorzystywano jedynie znajdujące się tu obecnie ujęcie wody. Od trzech lat obiekt nie jest już w ogóle użytkowany.

Jest pomysł, by zagospodarować wieżę na ośrodek edukacji ekologicznej, który służyłby dzieciom i młodzieży, jak również studentom, którzy w budynku obok mieliby swoją pracownię. Na dnie zbiornika miałaby powstać sala projekcyjna, w której odbywałyby się zajęcia dla dzieci i młodzieży.

– Przy wieży mogłaby też powstać biblioteka ekologiczna oraz park rozrywki dla dzieci z atrakcjami wodnymi. Chcielibyśmy również oświetlić wieżę – informuje Mariusz Kucharski, prezes MPWiK. Szacunkowy koszt całej inwestycji wstępnie obliczono na milion zł. Docelowo ta kwota z pewnością będzie wyższa. Mamy nadzieję, iż uda się pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej oraz Narodowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: panorama.media.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj