Obecnie stronami porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest ponad 180 podmiotów – przekazał wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Jednym z celów porozumienia jest udział polskich firm w łańcuchu dostaw dla offshore.

Resort klimatu i środowiska poinformował, że w siedzibie ministerstwa odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. To kolejny etap prac związany z wdrażaniem postanowień porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, które zostało podpisane 15 września ub.r. Głównym jego celem jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Zadania nowej rady

Wyjaśniono, że rada ma za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji porozumienia sektorowego, w szczególności: monitorowanie realizacji celów strategicznych; powołanie grup roboczych zapewniających współpracę stron w zakresie obszarów kluczowych, a także monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW).

– ­Naszym celem jest stworzenie platformy współpracy dla najważniejszych interesariuszy branży morskiej energetyki wiatrowej, która umożliwi wdrażanie wypracowanej strategii rozwoju tego sektora w Polsce. Będzie to również miejsce dla różnych podmiotów i przedsiębiorstw do przedstawienia wspólnego głosu w jednej sprawie. Dziś stronami porozumienia sektorowego jest już ponad 180 podmiotów – wskazał wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Zyska zwrócił uwagę, że dla uzyskania optymalnych rezultatów rozwoju offshore oraz wzmocnienia korzyści dla polskiej gospodarki kluczowe znaczenie ma wielostronna współpraca rządu z przedstawicielami sektora, obecnymi i przyszłymi inwestorami i deweloperami, łańcuchem dostaw – przedsiębiorcami, którzy będą zaangażowani w przygotowanie, dostawy, realizację i eksploatację morskich farm wiatrowych.

Offshorowe korzyści

– ­Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce niesie ze sobą duże możliwości utworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak również zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej – dodał wiceminister.

Ministerstwo poinformowano, że podczas pierwszego posiedzenia rady koordynacyjnej przyjęty został regulamin oraz powołano sześć grup roboczych. Dotyczą one rozwoju kadr i sytemu kształcenia; badań i rozwoju; rozwoju polskiego przemysłu i udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem); logistyki zaplecza portowego i wpływu na regiony nadmorskie; edukacji społecznej; współpracy interesariuszy i otoczenia regulacyjnego.

Grupy robocze mają rozpocząć pracę na przełomie kwietnia i maja br. Zgodnie z Polityką Energetyczną Państwa morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w 2040 r. mają mieć moc 8-11 GW.

Czytaj więcej

Skomentuj