Wczoraj w siedzibie Ministerstwa Środowiska podsumowano działalność wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

– Finansowanie ochrony środowiska zaproponowane 20 lat temu jest rozwiązaniem wzorcowym, sprawdza się w praktyce. Dzięki niemu poczyniliśmy w Polsce ogromne postępy – powiedział minister środowiska Maciej Nowicki.

Zdaniem prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fundusze mają coraz większy wpływ na działania i projekty związane z ochroną środowiska. – Prowadzimy działania środowiskowe, gdzie podnosimy jakość środowiska, jakość życia ludzkiego oraz gospodarcze, ponieważ w 90% to są inwestycje – stwierdził prezes NFOŚiGW.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej to fundusze celowe, których głównym zadaniem jest współfinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska. W 2008 roku wojewódzkie fundusze zawarły w sumie 8446 umów dotyczących dotacji, pożyczek, umorzeń lub dopłat do kredytów. Realizacja tych umów pozwoli na zasilenie przedsięwzięć ochrony środowiska kwotą ok. 2,125 mld zł.

W ubiegłym roku najwięcej środków zostało rozdysponowanych na działania związane z gospodarką wodno-ściekową. Następną w kolejności dziedziną była ochrona powietrza, a za nią ochrona powierzchni ziemi oraz ochrona przyrody, krajobrazu i gospodarka leśna.

Efekt ekologiczny jaki dały przedsięwzięcia sfinansowane przy udziale środków z funduszy wojewódzkich to m.in. zmniejszenie emisji CO2, pyłu i sadzy, zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, zwiększenie wykonania sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników małej retencji.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj