7 sierpnia w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie podpisano pierwszą umowę z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gdańsk otrzyma ponad 200 mln zł z unijnych środków na rozbudowę i modernizację zakładu utylizacji odpadów.

Beneficjentem pomocy jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku. Realizacja jego projektu pn. „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” nie mogła czekać i ruszyła już w 2008 roku. Teraz, dzięki podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, miasto może liczyć na dofinansowanie ponad 200 mln zł, przy całkowitym koszcie projektu przekraczającym 407 mln zł brutto. Ponieważ koszt projektu przekracza 25 mln euro, dofinansowanie musi zatwierdzić Komisja Europejska. Decyzja w tej sprawie może zapaść jeszcze w sierpniu br.

Projekt jest kompleksowy – obejmuje projektowanie, rozbudowę zakładu, wyposażenie go w nowoczesne urządzenia oraz działania edukacyjne i PR. „Dzięki wybudowaniu sortowni i kompostowni, na składowisko trafiać będzie o połowę mniej odpadów niż dotychczas” – powiedział po podpisaniu umowy Wojciech Głuszczak, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z. o.o.

Jest to pierwsza polska umowa z zakresu gospodarki odpadami (Działanie 2.1) podpisana przez NFOŚiGW w ramach II osi priorytetowej POIiŚ. Jeśli Beneficjent potwierdzi spełnienie wytycznych MRR z zakresu zasad dofinansowania zadań własnych JST w gospodarce odpadami, pierwszych wypłat można się spodziewać już we wrześniu 2009. Beneficjent ubiega się również o pożyczkę ze środków krajowych NFOŚiGW na dalsze 100 mln zł w ramach programu priorytetowego dotyczącego współfinansowania projektów realizowanych w ramach I i II osi POIiŚ.

Składowisko odpadów w Gdańsku Szadółkach istnieje od 1973 roku. Po rozbudowie i modernizacji stanie się bardzo nowoczesnym zakładem, spełniającym wszelkie europejskie normy. Całość inwestycji ma być zakończona w 2012 roku.

źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj