Olsztyn otrzymał 41,5 mln zł z unijnych dotacji z Funduszu Spójności na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miasta i gmin ościennych.

Projekt dotyczący sieci wodno-kanalizacyjnej w Olsztynie i sąsiednich gminach – Dywity i Gietrzwałd otrzyma dotację z Funduszu Spójności. Pieniądze zostaną przekazane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej.

Umowę w tej sprawie 23 kwietnia 2018 podpisali w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Olsztyn Wiesław Pancer.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę kolektora sanitarnego i sieci kanalizacji sanitarnej w Olsztynie (3,78 km), przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej – renowację kolektora w Olsztynie (0,23 km), budowę sieci wodociągowej w Olsztynie oraz w gminie Dywity (10,54 km), przebudowę sieci wodociągowej w gminie Dywity (1,97 km), wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Sząbruku, w gminie Gietrzwałd, budowę punktu zrzutu nieczystości na Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie oraz działania informacyjno-promocyjne związane z projektem.

Ponad 2500 osób skorzysta z realizacji tej inwestycji. Większość z nich będzie miała możliwość korzystania z ulepszonego zaopatrzenia w wodę, a 60 osób przyłączy się do sieci kanalizacyjnej. Działania będą realizowane w ramach 14 kontraktów zarówno budowlanych, jak i dostawczych i usługowych. Prace potrwają do końca 2020 r., a pełny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do stycznia 2022 r.

Całkowity koszt projektu to 80 065 839 zł, natomiast przekazane przez NFOŚiGW dofinansowanie wyniesie 41 497 538 zł. Źródłem dofinansowania projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Oprócz środków unijnych, plan finansowy przedsięwzięcia przewiduje zaangażowanie środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Olsztyn.

Czytaj więcej

Skomentuj