Ruda Śląska stara się o dotację na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Wnioski o dofinansowanie zostały już złożone w urzędzie marszałkowskim.

Pieniądze mają być głównie przeznaczone na odnawialne źródła energii. Kwota 3,9 mln zł zostanie skierowana na trzeci etap dofinansowywania instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym. Do tego  przedsięwzięcia zakwalifikowano 171 budynków, a jego wartość ma wynieść ok. 5 mln zł. W ostatnich miesiącach, Ruda Śląska już otrzymała ok. 10 mln zł z funduszy unijnych i 3 mln zł z budżetu GZM, które przeznaczyła na ochronę środowiska.

– Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje to nasz priorytet. Teraz, gdy na finansach jednostek samorządowych ciążą nie tylko niedawne zmiany w podatkach, ale też skutki epidemii, ten kierunek ma jeszcze większe znaczenie – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.  I dodaje, że miasto stara się by budżet był jak najbardziej zrównoważony, dlatego też tak ważne jest pozyskiwanie dotacji oraz realizowanie przedsięwzięć, które docelowo generują oszczędności, np. te dotyczące efektywności energetycznej.

Podkreśla też, że koszty dla uczestników projektu to jedynie 15 proc. wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23 proc. w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie. Dodatkowo miasto pomoże mieszkańcom mieszkańcy w załatwianiu spraw związanych z procedurami przygotowania projektu inwestycji. Prace zrealizuje firma wyłoniona w drodze przetargu przez magistrat.

Wiceprezydent Michał Pierończyk przypomina, że w pierwszym etapie projektu w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach, a w trakcie realizacji jest drugi etap. Oba etapy zostały dofinansowane kwotą ponad 4,3 mln zł.

Instalacje fotowoltaiczne będą montowane głównie na budynkach należących do oświaty i przychodni specjalistycznej.

– Wnioski zostały złożone w naborze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Nabór w prowadzonym przez Urząd Marszałkowski konkursie zakończył się 5 maja. Całkowita kwota przeznaczona na  dofinansowania w tym konkursie to ponad 14,2 mln zł, a listę wybranych projektów mamy poznać w grudniu tego roku – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta w rudzkim magistracie.

Czytaj więcej

Skomentuj