Z początkiem czerwca ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Lipinka oraz ul. Konikówki w Jaworznie. Dzięki inwestycji blisko 250 mieszkańców zyska możliwość korzystania z kanalizacji miejskiej.

Przewidywana długość budowanej sieci kanalizacyjnej to ponad 1000 m, a jej wartość to prawie 1 mln zł. Zaplanowana inwestycja jest realizowana na zlecenie oraz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

– Celem zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej, a sama kanalizacja ma pozwolić na poprawę stanu sanitarnego w dzielnicy oraz likwidację zbiorników bezodpływowych – mówi prezes zarządu MPWiK w Jaworznie Józef Natonek. – Zaprojektowana kanalizacja pozwoli na odbiór nieczystość od mieszkańców obecnie zamieszkałych uwzględniając także przyszły rozwój urbanistyczny, demograficzny dzielnicy.

Drogą przetargu nieograniczonego MPWiK wyłoniło wykonawcę inwestycji. Została nim firma P.U.S.H. PRO-AQUA ze, Staszowa, której 2 czerwca br. przekazano plac budowy. Zgodnie z zapisami umownymi prace rozpoczęły się 4 czerwca.

Przewidywany zakres prac ma obejmować budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dochodzącymi do granic posesji, budowę studzienek kanalizacyjnych systemowych, rewizyjnych.

Prace w większości wykonywane będą metodą tradycyjną, poprzez prowadzenie wykopów otwartych z późniejszym odtworzeniem nawierzchni ulic. Tylko połączenie, przejście kolektorem pod ul. Sulińskiego dla podłączenia się do istniejącej kanalizacji zostanie wykonane przewiertem, metodą bezwykopową.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie informuje, że w trakcie trwania prac mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Dla zniwelowania tych trudności, w miejscach przejść dla pieszych i w miejscach przeznaczonych do przejazdu samochodów, przewidziano ułożenie drewnianych pomostów na czas wykonywania robót.

Możliwość podłączenie się do kanalizacji sanitarnej mieszkańcy ul. Lipinka i ul. Konikówki uzyskają końcem maja 2009 r.

źródło: mpwik.jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj