Na terenie gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew w województwie opolskim inwestorzy planują budowę farmy wiatrowej złożonej ze 110 wiatraków.

Jak informuje „Gazeta Opolska”, do końca lipca ma się rozstrzygnąć kwestia planu zagospodarowania, a firma, która zamierza wybudować farmę wiatrową przekazała w formie darowizny 65 tys. zł na szybkie wprowadzenie zmian w planach zagospodarowania.

Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane przeszkody, dokumentacja techniczna powstanie jeszcze w tym roku – pisze dziennik.

Optymistyczne plany zakładają, że farma powstanie w 2009, a pesymistyczne, że rok później.

źródło: Gazeta Opolska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj