Pomiędzy szczecińskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji a Wojewódzkimo Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę dotyczącą dofinansowania ze środków unijnych projektu „Program: Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap II”.

Dokument podpisali prezes Zarządu , dyrektor generalny ZWiK Beniamin Chochulski i Jacek Chrzanowski prezes WFOŚiGW, który jest tzw. Instytucją Zarządzającą projektem .Jego wartość obliczono ogółem na ponad 26 mln zł, w tym unijne dofinansowanie wyniosło 13 mln 105 tys. zł

Projekt dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej (16 km) i modernizacji sieci wodociągowej (13,5 km), zaczęto go realizować już w 2007, a zostanie zakończony w połowie 2012. W efekcie zakończonych prac ponad 1400 mieszkańców Szczecina uzyska możliwość podłączenia się do nowoczesnej kanalizacji sanitarnej. To mieszkańcy zarówno Prawobrzeża (Podjuchy, Żydowce) jak i Lewobrzeża (Bezrzecze, Golęcin, Ustowo), łącznie nową sieć zyska kilkadziesiąt szczecińskich ulic. Ścieki popłyną do nowozbudowanych (Pomorzany) lub zmodernizowanych (Zdroje) oczyszczalni, zapewniając im większą przepustowość. Dzięki temu można będzie zlikwidować lokalne małe oczyszczalnie: przy ul Dziennikarskiej i przy ul. Ustowskiej, których możliwość odbioru i oczyszczania ścieków była na wyczerpaniu.

Unijne dofinansowanie pozwoli ZWiK wykonać inwestycje zgodne z unijnymi dyrektywami dotyczącymi ochrony środowiska, bez podwyższania z tego tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

źródło: zwik.szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj