Realizacja największej inwestycji w dziecinie ochrony środowiska w Polsce przekroczyła już półmetek. W Szczecinie odbywa się dwudniowa konferencja, której celem jest przekazanie informacji o postępach prac w realizacji inwestycji.

Projekt „Poprawa jakości wody w Szczecinie” jest jednym z największych w Unii Europejskiej przedsięwzięć finansowanych w 66% z Funduszu Spójności. Całkowita wartość inwestycji przekracza 1 miliard złotych.

Problem oczyszczania ścieków i dostarczanie dobrej jakościowo wody to zadanie nierozwiązane od lat w Szczecinie, jednak dzięki staraniom wielu osób dzisiaj możemy mówić, że wkrótce Szczecin stanie się miastem ekologicznym – mówił podczas konferencji prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Bez tej inwestycji nie możemy mówić, że jesteśmy ekologiczni. Ten projekt doskonale wpisuje się w markę Szczecina i wizję floating garden – mówił prezydent Krzystek. Już działa system nowych filtrów, dzięki którym mamy lepszą wodę w kranach. Ważnym zadaniem jest skanalizowanie Głębokiego i dolnego Warszewa.

Program obejmuje budowę oczyszczalni ścieków Pomorzany, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Zdroje, budowę 5 dużych pompowni ścieków, budowę 160 km sieci kanalizacyjnych i renowację blisko 60 km sieci. Budowę magistral wodociągowych Miedwie – Kijewo oraz Warszawo – Mścięcino (łącznie 22 km), oraz budowę ok. 60 km sieci wodociągowej.

Cały program obejmuje 24 kontrakty. Dotychczas zrealizowano już pompownię Górny Brzeg, pompownię przy ul. Białowieskiej oraz renowację kanalizacji w ulicach Bohaterów Warszawy i Ku Słońcu. Następne kontrakty są w różnych fazach realizacji. Całkowite rozliczenie i zakończenie programu przewidziano na grudzień 2010.

Konferencja „Czysta woda lepsze życie – inwestycje Szczecina chronią Odrę i Bałtyk” trwać będzie do środy. W spotkaniu uczestniczy wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła.

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj