Gmina będzie mogła uzależnić opłatę za odbiór śmieci od każdego mieszkańca na swoim terenie, od powierzchni lokalu, czy też ustalić ją na podstawie ilości zużywanej wody w mieszkaniu – wynika z poprawek, jakie Senat wprowadził do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Nowelizacja przewiduje także, że gminy będą w przetargach wyłaniać nie tylko firmy transportujące śmieci, ale także takie, które zbudują instalacje do przetwarzania odpadów. Jedna z poprawek Senatu zakłada, że jeżeli trzy przetargi nie wyłonią takiego inwestora, to gmina będzie sama mogła wybudować taką instalację. Będzie ją mogła eksploatować przez trzy lata, a po tym czasie znów konieczny będzie przetarg.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj