1 / 4

W Kołobrzegu rozpoczęła się jubileuszowa, dziesiąta konferencja poświęcona tematowi wód opadowych w kontekście aspektów prawnych, ekonomicznych i technicznych. Na organizowane przez firmę Abrys wydarzenie zjechało aż 150 osób.

„Wody opadowe. Aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne” to jedna ze sztandarowych konferencji przygotowywanych przez Abrys w cyklu związanym z problematyką z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jubileuszowa, dziesiąta już edycja tego wydarzenia oraz liczna frekwencja udowadniają niesłabnące zainteresowanie tym zagadnieniem. Dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. Politechniki Częstochowskiej, a jednocześnie jeden z członków Rady Programowej konferencji prognozuje, że w nadchodzących latach należy się spodziewać wzrastającego zainteresowania  tematyką skutecznego gospodarowania wodami opadowymi szczególnie w aglomeracjach miejskich.

Potrzeba zwiększenia retencji wód na obszarach zurbanizowanych została zapisana w krajowych dokumentach strategicznych, m.in. w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020” opracowanym przez Ministerstwo Środowiska. Tematyka retencji stanowi także jeden z głównych obszarów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wsparcie dla inwestycji związanych z poprawą funkcjonowania systemów odwodnienia powinno przełożyć się na zwiększenie liczby inwestycji wpisujących się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.

M.in. o potrzebie lepszej edukacji nt. wód opadowych mówi Dorota Jakuta, prezes IGWP.

Podczas dwudniowej konferencji (12-13.05.2015 r.) zebrani w Marine Hotel & Ultra Marine będą mieli możliwość zgłębić znaczenie retencji wód opadowych w Polsce, zapoznać się z opłatami za wody opadowe i roztopowe, omówić zjawiska ekstremalne na terenach niezurbanizowanych czy wysłuchać sesji w całości poświęconej zrównoważonemu gospodarowaniu wodami opadowymi.

Z pewnością „gwoździem programu” pierwszego dnia będzie natomiast panel dyskusyjny (w roli panelistów wystąpią  przedstawiciele miast i gmin, które wprowadziły opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych), a jego uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie „Jak skutecznie wprowadzić opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych?”.

Organizator przewidział też atrakcyjny sposób spędzenia czasu wolnego i po wykładach zaprasza do zwiedzania Muzeum Patria Colbergiensis – pierwszego w Europie muzeum, które powstało bez udziału środków publicznych, przy zaangażowaniu branży wodociągowej i pod patronatem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Pasjonatów historii po muzeum oprowadzi jego założyciel, Robert Maziarz.

Relacja z X Jubileuszowej Konferencji „Wody opadowe. Aspekty prawne ekonomiczne i techniczne” ukaże się w wydaniu czerwcowym miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Czytaj więcej

Skomentuj