Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast opracował na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury poradnik "Wymagania w zakresie jakości usług przy odbiorze odpadów komunalnych oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych".  Celem poradnika było dostarczenie gminom informacji, które mogłyby posłużyć do opracowania procedur przygotowania i wydawania decyzji udzielających odpowiednich zezwoleń, ale stanowi on ciekawy materiał również dla branży wod-kan.
W skład poradnika wchodzą takie interesujące działy jak m.in. standardy organizacyjne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, standardy organizacyjne w normach jakości, standardy techniczne dla urządzeń stosowanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Poradnik można pobrać ze strony www.ikki.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj