W połowie drogi między Ostrowem Wielkopolskim a Krotoszynem – w Odolanowie – podpisano porozumienie w sprawie wspólnego systemu gospodarowania odpadami. Porozumienie zostało zawarte między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, a Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

Porozumienie podpisane dotyczy wspólnego systemu gospodarowania odpadami łączącego Zakład Zagospodarowania Odpadów Koźmin Wielkopolski – Ostrów Wielkopolski.

Porozumienie podpisali: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Radosław Torzyński i Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Porozumienie podpisał także Marian Sobański Burmistrz Gminy i Miasta Zduny, członek Zarządu ZGZGB.

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 określonego Uchwałą nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 roku jednym z zadań jest budowa ZZO Koźmin Wielkopolski – Ostrów Wielkopolski, który powinien składać się z dwóch powiązanych ze sobą obiektów zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Koźminie Wielkopolskim.

– Porozumienie umożliwia nam rozpoczęcie realizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w sposób zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. W tym planie gospodarka odpadami na terenie Ostrowa Wielkopolskiego jest połączona z gospodarką odpadami realizowaną przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy i to porozumienie otwiera nam możliwość pozyskiwania środków na budowę zakładu zarówno dla Ostrowa jak i dla Związku Gmin. Warunkiem natomiast jest, aby te dwa zakłady miały pewną część wspólną. Tą częścią wspólną będzie przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych i właśnie w tej sprawie jest dzisiejsze porozumienie – mówił Prezydent Miasta Ostrowa Radosław Torzyński.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego zakłada, że ZZO Koźmin – Ostrów Wielkopolski będzie działać jako jeden podmiot składający się z dwóch powiązanych ze sobą obiektów: Obiekt nr 1 – Koźmin, Obiekt nr 2 – Ostrów Wielkopolski.

– Porozumienie między Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski ustanawia wspólny system gospodarowania odpadami łączący ZZO Koźmin Wielkopolski – Ostrów Wielkopolski, na który składa się system gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi (bez sprzętu RTV i AGD) – czytał zapisy porozumienia Józef Wajs, burmistrz Odolanowa i jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia Związki Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

– Wspólny system będzie obejmował Centralne Punkty Magazynowania Odpadów Wielkogabarytowych zlokalizowane przy głównych obiektach ZZO Koźmin Wielkopolski – Ostrów Wielkopolski. Punkty rozproszone w terenie będą transportować zebrane odpady do Centralnych Punktów Magazynowania Odpadów Wielkogabarytowych, tam będą one rozdrabniane i kierowane do zagospodarowania. Z kolei mobilna rozdrabniarka będzie dojeżdżać do punktów terenowych, gdzie nastąpi rozdrabnianie gabarytów – wyjaśnia Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wykonawcą przedmiotu porozumienia będzie Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski albo inny podmiot powołany przez Gminę. Planowany zakład powstanie na działce w ramach już istniejącego składowiska odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej. Teren ma kształt trapezu o powierzchni około 3,2 hektara.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj