Blisko dwie trzecie (65%) badanych z różnych stron świata, uważa, że nowe międzynarodowe porozumienie dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych jest bardzo ważne – wynika z najnowszego raportu Climate Change Monitor opublikowanego przez HSBC Climate Parternship.

Trzecia edycja raportu Climate Confidence Monitor wskazuje na consensus w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 79% respondentów oczekuje, że rządy zobowiążą się do zmniejszenia emisji o 50-80% lub więcej do 2050 roku. W gronie krajów objętych badaniem, odsetek respondentów przekonanych o konieczności wypełnienia tego zobowiązania jest największy w Meksyku (91%), Brazylii (90%), Hongkongu (84%) i w Chinach (82%), a najmniejszy w Indiach (75%), Wielkiej Brytanii (71%) i Stanach Zjednoczonych (66%).

Pomimo postępu globalnej recesji od ubiegłorocznego badania, siedmiu  na dziesięciu respondentów (69%) uznało, że podjęcie działań ukierunkowanych na opanowanie problemu zmian klimatycznych jest co najmniej równie ważne, jeśli nie ważniejsze niż wspieranie rozwoju lokalnych gospodarek w czasie spadku koniunktury. Respondenci zostali poproszeni o zhierarchizowanie publicznych wydatków na służbę zdrowia, walkę z przestępczością, obronę narodową, edukację i wspieranie gospodarki krajowej w trakcie kryzysu.

źródło: CSRinfo.org

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj