Radni Ostrowa Wielkopolskiego przyjęli jednomyślnie zaproponowane porozumienie między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, a Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Porozumienie dotyczy wspólnego systemu gospodarowania odpadami.

– Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 określonego Uchwałą nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 roku jednym z zadań jest budowa ZZO Koźmin Wielkopolski – Ostrów Wielkopolski, który powinien składać się z dwóch powiązanych ze sobą obiektów zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Koźminie Wielkopolskim – mówi Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolski.

– Zakład Zagospodarowania Odpadów musi powstać, bo zgodnie z wytycznymi unijnymi i zapisami krajowego planu gospodarki odpadami musi nastąpić zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego zakłada, że ZZO Koźmin – Ostrów Wielkopolski będzie działać jako jeden podmiot składający się z dwóch powiązanych ze sobą obiektów: Obiekt nr 1 – Koźmin, Obiekt nr 2 – Ostrów Wielkopolski. Stąd porozumienie ze Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy i wydzielenie części wspólnej dla obu tych obiektów. Wcześniej to samo porozumienie przyjął Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy – dodaje Radosław Torzyński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Porozumienie między Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski ustanawia wspólny system gospodarowania odpadami łączący ZZO Koźmin Wielkopolski – Ostrów Wielkopolski, na który składa się system gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi (bez sprzętu RTV i AGD).

– Wspólny system będzie obejmował Centralne Punkty Magazynowania Odpadów Wielkogabarytowych zlokalizowane przy głównych obiektach ZZO Koźmin Wielkopolski – Ostrów Wielkopolski. Punkty rozproszone w terenie będą transportować zebrane odpady do Centralnych Punktów Magazynowania Odpadów Wielkogabarytowych, tam będą one rozdrabniane i kierowane do zagospodarowania. Z kolei mobilna rozdrabniarka będzie dojeżdżać do punktów terenowych, gdzie nastąpi rozdrabnianie gabarytów – wyjaśnia Andrzej Strykowski, prezes ZOiGO MZO SA w Ostrowie Wielkopolskim.

Wykonawcą przedmiotu porozumienia będzie Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski albo inny podmiot powołany przez Gminę. Koszty realizacji zadań poniosą w częściach równych Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski albo inny podmiot powołany przez Gminę.

– Budowa zakładu i realizacja programu segregacji sprawi, że na wysypisko trafiać będzie znacznie mniej odpadów, tylko te których nie można już powtórnie wykorzystać. Oznacza to, że o ok. 10 lat można wydłużyć ,,żywotność’’ poszczególnych kwater składowiska – mówi Andrzej Strykowski.

W prowadzonych w ZZO procesach technologicznych mają być wydzielane następujące frakcje odpadów:

• Odpady wielkogabarytowe
• Odpady niebezpieczne
• Frakcja mineralna
• Frakcja organiczna
• Baterie i akumulatorki
• Złom stalowy
• Frakcja odpadów – surowców wtórnych
• Balast z sortowanych odpadów

Planowany zakład powstanie na działce w ramach już istniejącego składowiska odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wlkp. Teren ma kształt trapezu o powierzchni około 3,2 hektara. Jest fragmentem obszaru zajmowanego obecnie przez składowisko odpadów i czynną kopalnię kruszywa. 

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj