1 marca WFOŚiGW w Szczecinie uruchamił dla swoich beneficjentów Portal Beneficjenta – elektroniczną platformę wymiany danych. Platforma dostępna pod adresem www.portal.wfos.szczecin.pl i przeznaczona jest dla wszystkich, którzy mają czynne umowy o dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW.

W ramach udostępnionego systemu, każdy beneficjent otrzyma bezpośredni dostęp online do informacji na temat wszystkich czynnych umów, a w szczególności do kart planowanego rozliczenia umów, wysokości odsetek od umów pożyczek.

Za pośrednictwem portalu będzie można zapoznać się również z aktualnymi kryteriami wyboru zadań do dofinansowania, zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie czy też z listą przedsięwzięć priorytetowych. W Portalu Beneficjenta udostępnione są również druki wniosków i formularzy wymaganych przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Eko lokator Toruń

"W przyszłości będziemy chcieli rozszerzyć zakres funkcjonalności platformy m.in. o możliwość generowania wniosków o dofinansowanie online i przesyłania ich w wersji elektronicznej" – informują pracownicy WFOŚiGW w Szczecinie.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj