Dzięki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach dla Fundacji Ekologicznej „Silesia” dotacji do kwoty 850 tys. zł, w marcu 2010 roku rozpocznie się kolejna edycja akcji pn. „Posadź swoje drzewko”.

Prowadzona od 18 lat kampania ekologiczna skierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół, dzieci z przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieży z ośrodków pomocy społecznej, ośrodków zdrowia i organizacji społecznych w województwie śląskim. W pierwszych latach kampania ta miała charakter planowanego nasadzania drzew wokół szkół głównie w celu poprawy walorów estetycznych. Z czasem stała się akcją tworzenia całych ogrodów do arboretów włącznie. Dziś można powiedzieć, że jest to jeden z największych tego typu projektów ekologicznych w kraju, dzięki niemu bowiem w ostatnich latach posadzono w województwie śląskim około 500 tys. nowych drzew i krzewów.

Od początku rolę koordynatora akcji pełni Fundacja „Silesia”. Dzięki temu przy placówkach oświatowo-wychowawczych powstają „żywe pracownie dydaktyczno-naukowe”, gdzie nauczyciele mają możliwość prowadzenia zarówno zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. 

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone zostaną na nasadzenie w przyszłym roku ok. 40 tys. szt. sadzonek drzew i krzewów.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj