Wczoraj w Dreźnie odbyło się XIV posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska, któremu współprzewodniczyli polski Minister Środowiska Maciej Nowicki oraz Minister Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów RFN Sigmar Gabriel.

Obaj ministrowie podkreślili długoletnią, owocną współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie ochrony środowiska, realizowaną na płaszczyźnie krajowej i regionalnej, a także w ramach Unii Europejskiej i na szczeblu międzynarodowym. Współpraca bilateralna w zakresie ochrony środowiska to wyraz dobrych relacji polsko-niemieckich.

– Warta podkreślenia jest nie tylko dobra współpraca polsko-niemiecka w ostatnich latach, ale także ta w ostatnich 20 latach. Mamy wiele wspólnych interesów i projektów, mamy też wspólny cel: ochrona środowiska w naszych krajach – powiedział podczas spotkania minister Nowicki.

Rada Ochrony Środowiska podkreśliła znaczenie ścisłej współpracy w dziedzinie ochrony klimatu. Obie strony angażują się na rzecz zawarcia w grudniu 2009 roku w Kopenhadze ambitnego porozumienia w sprawie ochrony klimatu.

Ministrowie dokonali też wymiany poglądów na temat realizacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce i Niemczech.

Uzgodniona została także ścisła współpraca w zakresie realizacji unijnej dyrektywy ramowej o odpadach. Rada Ochrony Środowiska stwierdziła, że nielegalne przemieszczanie odpadów z Niemiec do Polski ma tendencję spadkową.

Rada Ochrony Środowiska uzgodniła, że polsko-niemieckie doświadczenia w zakresie wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska będą wspólnie przekazywane w ramach partnerstwa administracyjnego z innymi państwami (twinning).

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj