Przedstawiciele szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przyznają, że jest poślizg przy budowie oczyszczalni ścieków „Pomorzany”, ale jest on kontrolowany.

Podpisany ostatnio aneks z wykonawcą oczyszczalni ścieków „Pomorzany" przedłużył budowę do grudnia 2008 roku. „Zadyszkę" złapały również modernizacja oczyszczalni w Zdrojach i budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na lewym brzegu Odry.

Poślizg przy budowie oczyszczalni „Pomorzany" wynika z kilku powodów. Na terenie przy Tamie Pomorzańskiej odkryto niewybuchy, był problem także z odgazowaniem znajdującego się tam niegdyś wysypiska śmieci. Na dodatek już podczas prób ciśnieniowych jednego z biobloków okazało się, że dochodzi do rozszczelnienia konstrukcji. Obecnie wykonawca uzgadnia ostatnie szczegóły projektu naprawczego i przystąpi, na swój koszt, do wzmocnienia konstrukcji biobloków. Zostaną zamontowane belki spinające górne krawędzie ścian biobloków. Do połowy grudnia 2008 r. budowa „Pomorzan" ma być zakończona. Wówczas już instalacje oczyszczalni mają przyjmować ścieki.

O 9 miesięcy w porównaniu do pierwotnych planów wydłużyła się realizacja oczyszczalni ścieków „Zdroje". Mimo to prawobrzeże jako pierwsze ma zacząć w pełni oczyszczać swe nieczystości. Harmonogramu nie udało się utrzymać także wykonawcom sieci wodno-kanalizacyjnej lewobrzeżnego Szczecina. Tam nie było jeszcze aneksowania, bo spóźnienie mieści się w warunkach kontraktu. W sumie program poprawy jakości wody w Szczecinie jest, zdaniem ZWiK-u, już zrealizowany w 70 procentach.

źródło: Kurier Szczeciński

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj