Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublina ogłosił konkurs promujący selektywną zbiórkę odpadów. Do wygrania są cenne nagrody. Patronat honorowy nad rywalizacją sprawuje prezydent Adam Wasilewski.
W konkursie udział mogą wziąć spółdzielnie mieszkaniowe, ZNK oraz wspólnoty mieszkaniowe o tzw. zabudowie wielolokalowej powyżej 300 mieszkańców.
– Selektywna zbiórka odpadów jest obecnie nie tylko społeczną powinnością, ale też obowiązkiem, który nakładają na nas przepisy Unii Europejskiej oraz polskie i lokalne akty prawne – mówi Marian Stani, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM. – Codzienna praktyka pokazuje, że lublinianie chcą to robić, jesteśmy też dobrze przygotowani pod względem organizacyjnym. Teraz chodzi nam o to, aby zmobilizować do działania administracje osiedli i budynków. Dlatego dla najlepszych z nich przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody.
Lublin ma w tej chwili jeden z najlepiej zorganizowanych systemów zbiórki surowców wtórnych w Polsce. W całym mieście rozstawione są specjalne pojemniki, działają też dwie profesjonalne sortownie odpadów prowadzone przez MPO SITA i KOM-EKO. Do selektywnej zbiórki zachęca system opłat na wysypisku śmieci w Rokitnie, ulotki zajęcia w szkołach dla dzieci.
Rywalizacja pomiędzy osiedlami obejmie okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 10 tysięcy zł.
Drugie miejsce to 5 tysięcy zł, a III – 2 tysiące zł. Rodzaj nagród zostanie ustalony w porozumieniu z laureatami. n W INTERNECIE Regulamin konkursu oraz bieżące dane na jego temat na stronie www.um.lublin.pl.
Natomiast dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem: Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, 20-950 Lublin (tel. 081 44-35-621 lub 081 44-35-293) w godz. 10.30–15.30.


Źródło: Kurier Lubelski z 19 marca 2007 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj