Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu uruchomił linię do segregacji odpadów komunalnych. Wydajność linii wynosi 20 tys. ton/rok, przy założeniu, że będzie ona pracowała przez dziewięć miesięcy w roku w systemie dwuzmianowym. Linia zbudowana jest z przenośników zasypowego, wznoszącego i sortującego (zabudowanego w kabinie sortowniczej, podzielonego na osiem stanowisk). Ponadto urządzenie wyposażone jest w przesiewacz wibracyjny. Pomiędzy przesiewaczem a kabiną sortowniczą zamontowany jest przenośnik wznosząco-zasypowy, służący do podania wysegregowanego „u źródła” szkła na podajnik sortujący w celu jego doczyszczenia. Strumień odpadów po sortowaniu podzielony będzie na opakowania z tworzyw sztucznych, szkła i metali, tworzywa sztuczne i gumę, metale żelazne i nieżelazne, szkło, minerały oraz balast. Pozyskane w ten sposób surowce wtórne składowane są w boksach na utwardzonej powierzchni lub bezpośrednio wysypywane z pojemników (przystosowanym do tego celu wózkiem widłowym) do kontenerów KP-7. Balast unieszkodliwiany jest na składowisku odpadów komunalnych, zaś minerały wykorzystywane są jako warstwa izolacyjna składowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj