Otoczenie fontanny „Potop” w Bydgoszczy zyskało efektowną iluminację, wyremontowane zostały ścieżki rowerowe, a także tzw. mała architektura.

Inwestycja realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmował przebudowę misy fontanny „Potop” i jej infrastruktury technicznej oraz odtworzenie zabytkowej mozaiki z kostki bazaltowej. W drugim etapie uporządkowane zostało otoczenie fontanny: wymieniono ławki i kosze na śmieci, zamontowano nowe oświetlenie, rekultywowano zieleń. Iluminację zyskał również kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na ścieżkach spacerowych pojawiła się natomiast nawierzchnia z kamienia oraz mineralna. Wkrótce w parku pojawią się również dywany kwiatowe. Całość prac – 1 i 2 etap – kosztowała blisko 3,5 mln zł.

Park Kazimierza Wielkiego ma powierzchnię ponad 2 ha i stanowi część dawnego, siedemnastowiecznego ogrodu klasztornego Klarysek. W parku rosną ok. 70 gatunków drzew i krzewów, m.in. cypryśniki błotne, wierzby płaczące, dęby, klony i platany.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj