Ministerstwo Środowiska wydało Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”, którego beneficjentem jest Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu.

Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec” dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wolsztyn-Siedlec na obszarze Gminy Siedlec.

W ramach projektu zostaną wykonane: ok. 56,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 22,9 km sieci grawitacyjnej, 8,4 km sieci ciśnieniowej, 263 szt. przepompowni lokalnych, 2,8 km przyłączy ciśnieniowych, 22,1 km rurociągów przesyłowych oraz dwie tłocznie ścieków. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie 7 020 osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę jakości środowiska przyrodniczego oraz poprawę jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców oraz mniejszej awaryjności systemów kanalizacyjnych.
Koszt całkowity projektu: 40 949 490,16 PLN
Kwota dofinansowania: 20 874 502,09 PLN

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj