Ponad 4 mln złotych na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej trafią do powiatu dąbrowskiego (woj. małopolskie). Przekazano kolejne umowy gwarantujące dofinansowanie przyznane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wsparcie na realizacje tych projektów otrzymały gminy: Gręboszów, Radgoszcz, Dąbrowa  Tarnowska oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie. Łączna kwota dofinansowania tych projektów to ponad 4,1 mln zł, całkowity koszt – ponad 7,8 mln zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego w II naborze przyznał dofinansowanie o łącznej wartości 157 193 731 zł, które zostanie rozdzielone na 76 projektów w całej Małopolsce. W ramach II naboru wniosków, który trwał od 1 września do 14 października, złożonych zostało 130 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 271 mln zł. Aż 104 zostało ocenionych pozytywnie i przyjętych do dofinansowania.

Kwota, którą dysponuje Samorząd Województwa Małopolskiego na dzień 19 kwietnia (157 193 731 zł) w ramach tego działania, pozwala na przekazanie wsparcia dla 76 projektów. Pozostałe projekty, które zostały ocenione pozytywnie będą otrzymywać dotację sukcesywnie, z pieniędzy zaoszczędzonych podczas przeprowadzonych procedur przetargowych.

źródło: malopolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj