Zarząd powiatu bieruńsko-lędzińskiego zatwierdził regulamin udzielania dofinansowania zadań związanych z usuwaniem azbestu ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W bieżącym roku kwota przewidziana na dotacje wynosi 100 tys. zł. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, w tym również prowadzące działalność gospodarczą, a także wspólnoty mieszkaniowe, posiadające nieruchomości zlokalizowane na terenie tegoż powiatu. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku, zrealizowanie zadania z zakresu usuwania azbestu oraz spełnienie wymogów formalnych, określonych w regulaminie. Wnioski należy składać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu do 31 lipca br. Przekazywanie dotacji będzie odbywać się do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Na stronach internetowych Starostwa można znaleźć wzory wniosków oraz wykaz przedsiębiorców uprawnionych do usuwania odpadów zawierających azbest.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj