Według ocen Komisji Europejskiej, co roku 28 tys. Polaków umiera na choroby wywołane złym stanem powietrza. Jest to m.in. wynikiem rozpowszechnionego w Polsce zwyczaju palenia śmieci w domowych piecach, podczas którego do atmosfery przedostaje się wiele toksycznych substancji. W czasie spalania śmieci powstają między innymi dioksyny i furany – silne trucizny a zarazem związki rakotwórcze. Największa ich ilość wytwarzana jest podczas nieprawidłowej utylizacji drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole, pozostałości farb i lakierów, zawierających metale ciężkie (np. rtęć), plastikowych toreb z polietylenu, czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj