Do gmin i powiatów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego trafi pismo marszałka województwa dotyczące szkód powodziowych na inwestycjach dofinansowanych z funduszy unijnych.

Urząd Marszałkowski chce zbierać informacje zarówno o rozmiarach szkód, jak i sposobach ich usuwania. Poszkodowani beneficjenci – samorządy gmin i powiatów – mają wskazać ich wpływ na realizację inwestycji, np. zmiany rzeczowe w projekcie, konsekwencje finansowe, konieczność ponownej realizacji lub – w najgorszym przypadku – rezygnację z realizacji projektu.

Informacje od beneficjentów niezbędne będą do oszacowania skali problemu i przygotowania systemowych rozwiązań m.in. w zakresie trwałości projektów, zmian harmonogramów i terminów ich realizacji.

„Do każdego wniosku będziemy podchodzić indywidualnie. Chcemy zapewnić beneficjentom jak najszybszą procedurę akceptacji zmian przez Urząd Marszałkowski i uruchomienie transz dofinansowania inwestycji” – zapewnia marszałek Bogusław Śmigielski.

Obecnie w województwie śląskim podpisano z samorządami 608 umów w ramach RPO na łączną kwotę dofinansowania ok. 2,3 mld zł. Informacje na temat strat zostaną przekazane także do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego szacującego rozmiary szkód w skali kraju. 

silesia-region.plUDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj