Gospodarka komunalna, poprawa infrastruktury transportowej, planowanie przestrzenne to tylko niektóre obszary współdziałania Krakowa z 52 miastami oraz gminami z Małopolski.

Trwająca od lat dyskusja nad utworzeniem obszarów metropolitalnych ma wymiar ustrojowy. Odczuwalny jest brak regulacji prawnych, które kompleksowo określałyby rolę i pozycję tego rodzaju obszarów w systemie samorządu terytorialnego. W poprzedniej kadencji parlamentu rozpoczęły się prace nad ustawą, która ma regulować zakres i kompetencje ich działania.

– Obecnie trudno przewidzieć, kiedy prace na ustawą się zakończą i w jakim kierunku pójdą. My już dzisiaj chcemy być gotowi do współpracy w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – mówił podczas uroczystości prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Deklaracja o utworzeniu Rady Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego to zapowiedź realizacji konkretnych projektów w celu rozwoju zainteresowanych współpracą samorządów. Sygnatariusze przyjęli wstępną listę postulatów inwestycyjnych. Powstał dokument o charakterze otwartym, zawierający zbiór wszystkich najważniejszych przedsięwzięć publicznych z terenu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Na liście znalazły się m. in. budowa obwodnic i połączeń autostradowych, przebudowa dróg łączących poszczególne obszary gospodarcze, inwestycje z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, zadania związane z edukacją, kulturą, promocją i polityką społeczną. Przedstawiciele samorządów zainteresowani są dalszą integracją komunikacyjną aglomeracji krakowskiej. W tej dziedzinie zapadły już pierwsze konkretne rozstrzygnięcia. Najprawdopodobniej od nowego roku na terenie Krakowa i 13 gmin ościennych zacznie funkcjonować ujednolicony system komunikacji zbiorowej.

Po uroczystości podpisania deklaracji odbyło się pierwsze organizacyjne posiedzenie Rady. Postanowiono, że na początek konieczne jest uzgodnienie założeń Strategii Rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tak, by można je uwzględniać w dokumentach planistycznych i strategiach rozwoju poszczególnych gmin i miast. Prace Rady przeprowadzane będą cyklicznie w formie spotkań konsultacyjnych i swobodnej wymiany opinii.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj