Dzisiaj, 20 lutego br., rusza budowa drogi dla rowerów na ul. Stojałowskiego i Cechowej. Inwestycja zakłada budowę drogi dla rowerów o szerokości 3 metrów po obu stronach ul. Stojałowskiego (od skrzyżowania z ul. por. Halszki) i na fragmencie ul. Cechowej (do skrzyżowania z ul. Bojki).

Przebudowie ulegną ciągi piesze. W ramach inwestycji powstaną przejazdy rowerowe na skrzyżowaniach oraz zjazdach. Wyznaczone będą nowe lokalizacje przystanków autobusowych na pasach ruchu, wymianie ulegną wiaty przystankowe. Przy powstającej rowerowej drodze pojawi się też nowe oświetlenie. Zainstalowane tam zostaną również elementy służące uspokojeniu ruchu, czyli tzw. wyspy azylu, zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu i miejsca do parkowania wzdłuż krawędzi jezdni.

Kilka etapów inwestycji

Inwestycję podzielono na etapy. Pierwsza faza rozpocznie się dziś (20 lutego), po stronie południowej ul. Stojałowskiego, od ul. Halszki w kierunku ul. Bojki. Tamtejszy przystanek autobusowy zostanie przeniesiony do tymczasowej lokalizacji. W tym rejonie realizowana będzie także przebudowa sieci podziemnych, a następnie roboty drogowe.

Większość prac realizowana będzie poza jezdnią. W przypadku robót przy przejściach dla pieszych, jezdnia będzie zwężana, z utrzymaniem przejezdności. Ruch pieszych ma też być utrzymany.

Prawie 10 i pół miliona zł

Inwestycja, za którą odpowiadają Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, zakończy się pod koniec maja. Nakłady poniesione przez ZDMK to ok. 10,4 mln zł.

Zadanie realizowane jest w ramach programu budowy ścieżek rowerowych z dofinansowaniem z rządowego programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Czytaj więcej

Skomentuj